Номер01
Дата23.01.2017 г.
ЗаглавиеВътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № СПОР - 48/30.12.2016 г. за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № 1 с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане" за нуждите на РЗИ - РУСЕ.
СтатусАктивна
Поръчка / ПрограмаПроцедури по ЗОП, финансирани от републиканския бюджет
Документация РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № СПОР - 48/30.12.2016 г. / spor-48.pdf / публ. 23-01-2017 г. 21:55:16. _ 537 KB
ПОКАНА - / pokana.pdf / публ. 23-01-2017 г. 21:54:43. _ 1,410 KB
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - / specifikacia.pdf / публ. 23-01-2017 г. 21:55:02. _ 925 KB
Проект на договор, Образец ценово предложение, Декл.чл 54 ал.2 т.7 ЗОП - / dokumentacia.zip / публ. 25-01-2017 г. 13:42:43 _ 41 KB
Заповед за определяне на комисия - / komisia_zap.pdf / публ. 31-01-2017 г. 10:06:38. _ 290 KB
Протокол от заседание на комисия - / komisia_prl.pdf / пуб. 07-02-2017 г. 15:37:14. _размер _ 563 KB
Решение - / reshenie.pdf / публ. 07-02-2017 г. 15:37:22. _размер _ 162 KB
Договор - / dog.pdf / публ. 23-02-2017 г. 09:55:46. _размер _ 1,466 KB
Обявление за възложена поръчка - / obyavlenie.pdf / публ. 27-02-2017 г. 11:13:00. _размер _ 1,445 KB