0000
0000

Противоепидемичен контрол / COVID - 19

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19 - Въпроси и отговори   ..
Приложение - списък контактни COVID-19 /УЧИЛИЩА/   ..
ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА НА ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ПЕРИОДА 02.07 - 15.07.2020 г. ..   ..
ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА НА ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ПЕРИОДА 20.05 - 31.05.2020 г.   ..
ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ - РУСЕ ЗА ОТМЯНА НА ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ПЕРИОДА 20.05 - 31.05.2020 г.   ..
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТМЯНА ПРЕДПИСАНИЕ ЗА КАРАНТИНА   ..
Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на открито   ..
БРОШУРА С УКАЗАНИЯ ЗА ВОДАЧИТЕ НА ТЕЖКОТОВАРНИ КАМИОНИ ПОСТАВЕНИ ПОД КАРАНТИНА ПОРАДИ COVID-19   ..
ПРЕПОРЪКА ЗА НОСЕНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА   ..
Държавните и общински институции, лечебни заведения зa болнична помощ, Националното сдружение на ОПЛ, Български зъболекарски съюз и Националната асоциация на хосписите МОГАТ ДА ЗАКУПУВАТ от "Бул Био-НЦЗПБ" ЕООД маски за обща употреба, ръкавици, защита за   ..
_ПРЕПОРЪКИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ:ПОДГОТВЕТЕ РАБОТНОТО МЯСТО ЗА COVID-19   ..
АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19   ..
Препоръки на националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19 в административните структури на страната   ..
Указания на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията за носене и сваляне на лични предпазни средства в лечебни заведения полагащи грижи за пациенти със съмнение за или потвърдени за COVID-19   ..
Резултати от анализи - отрицателни за COVID-19   ..
Резултати от анализи - отрицателни за COVID-19   ..
Съвещание на Регионалното оперативно бюро за борба с грип и ОРЗ в Русенска област   ..
Резултати от анализи - отрицателни за COVID-19   ..
Заповед № РД-01-114/05.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването   ..
Резултат от анализ - отрицателен за COVID-19   ..
04.03.2020 г. в РЗИ–Русе се проведе съвещание на Регионалното оперативно бюро за борба с грип и ОРЗ в Русенска област   ..
Резултат от изследване за COVID-19   ..
НАМАЛЕТЕ РИСКА ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С КОРОНА ВИРУС!   ..
Насоки на СЗО за превенция и контрол на инфекциите при медицинско обслужване на пациент със съмнение за инфекция, причинена от 2019-nCoV.   ..
17.02.2020 - проведено съвещание на Регионалното оперативно бюро за борба с грип и ОРЗ в Русенска област   ..
10.02.2020 - проведено съвещание на Регионалното оперативно бюро за борба с грип и ОРЗ в Русенска област   ..
03.02.2020 г. - проведено съвещание на Регионалното оперативно бюро за борба с грип и ОРЗ в Русенска област /виж/   ..
Коронавирус - Въпроси и отговори   ..
Проведено на 31.01.2020 г. заседание на Регионалното оперативно бюро за борба с грипа и ОРЗ   ..
Препоръки за лица пътуващи до Китай и пристигащи от Китай във връзка със създадената епидемична ситуация от остър респираторен синдром, свързан с нов Коронавирус   ..
Проведено на 28.01.2020 г. заседание на Регионалното оперативно бюро за борба с грипа и ОРЗ   ..
Случаи на пневмония, свързани вероятно с нов Коронавирус в Ухан, Китай и мерки за предпазване, препоръчани от Европейския център за контрол на заболяванията (ЕКЦЗ)   ..
ПРОТИВОГРИПНА ИМУНИЗАЦИЯ СЕЗОН 2019-2020   ..
Западнонилска треска   ..
ВИРУСЕН ХЕПАТИТ ТИП А „БОЛЕСТ НА МРЪСНИТЕ РЪЦЕ“   ..
Регистрирана заболяемост от остри вирусни хепатити в Русенска област за периода ЯНУАРИ - ЮЛИ 2019 г.   ..
ГРИП ЕПИДЕМИОЛОГИЯ, КЛИНИКА, УСЛОЖНЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКА, ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН НАДЗОР   ..
Писмо до РЗОК относно: влошеното качество на водата, предназначена за питейно-битови цели   ..
Препоръки за действие при ухапване от кърлеж   ..
Класификация на риска от малария и вид на превантивните мерки (по СЗО 2015)   ..
Писмо от МЗ относно епидемия от чума на остров Мадагаскар   ..
ПРОТИВОГРИПНА ИМУНИЗАЦИЯ ЗА СЕЗОН 2016/2017 (ПОСТЕР - ЗДРАВНИ РАБОТНИЦИ)   ..
ZIKA-ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ ...   ..
УКАЗАНИЯ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ЗА ТУЛАРЕМИЯ   ..
СПИСЪК НА ЛЕКУВАНИТЕ ЛИЦА С ТАМИФЛУ   ..
СПИСЪК НА ЛЕКУВАНИТЕ ЛИЦА С РЕЛЕНЦА   ..
АЛГОРИТЪМ за поведение в леч. заведение за болнична помощ при случай, съмнителен за грип   ..
АЛГОРИТЪМ за поведение на ОПЛ, лекарите в ДКЦ, МЦ и ЦСМП при случай, съмнителен за грип   ..