0000
0000

Противоепидемичен контрол / COVID - 19

Заповед за преустановяване на плановия прием и плановата оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ на територията на Област Русе за срок до 30.11.2020 година.   ..
Издадените до 21.10.2020 г. предписания за домашна изолация на контактни лица, важат 14 дни и не подлежат на отмяна. От 22.10.2020 г. за контактните лица изолацията е 10 дни. /към заповед №РД-01-610/22.10.2020 г./   ..
ЗАПОВЕД РД-01-609/ 21.10.2020 за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 г.   ..
ЗАПОВЕД РД-01-608/ 21.10.2020 за изменение на Заповед № РД-01-552 от 02.10.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-583 от 12.10.2020 г.   ..
ЗАПОВЕД РД-01-604/ 13.10.2020 за задължителна изолация и/или болнично лечение, по предложение на лекуващия лекар   ..
ЗАПОВЕД РД-01-603/ 13.10.2020 за въеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14.10.2020 г. до 30.11.2020 г.   ..
З А П О В Е Д за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-552 от 02.10.2020 г.   ..
Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19 - Въпроси и отговори   ..
Приложение - списък контактни COVID-19 /УЧИЛИЩА/   ..
ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА НА ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ПЕРИОДА 02.07 - 15.07.2020 г. ..   ..
ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА НА ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ПЕРИОДА 20.05 - 31.05.2020 г.   ..
ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ - РУСЕ ЗА ОТМЯНА НА ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ПЕРИОДА 20.05 - 31.05.2020 г.   ..
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТМЯНА ПРЕДПИСАНИЕ ЗА КАРАНТИНА   ..
Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на открито   ..
БРОШУРА С УКАЗАНИЯ ЗА ВОДАЧИТЕ НА ТЕЖКОТОВАРНИ КАМИОНИ ПОСТАВЕНИ ПОД КАРАНТИНА ПОРАДИ COVID-19   ..
ПРЕПОРЪКА ЗА НОСЕНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА   ..
Държавните и общински институции, лечебни заведения зa болнична помощ, Националното сдружение на ОПЛ, Български зъболекарски съюз и Националната асоциация на хосписите МОГАТ ДА ЗАКУПУВАТ от "Бул Био-НЦЗПБ" ЕООД маски за обща употреба, ръкавици, защита за   ..
_ПРЕПОРЪКИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ:ПОДГОТВЕТЕ РАБОТНОТО МЯСТО ЗА COVID-19   ..
АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19   ..
Препоръки на националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19 в административните структури на страната   ..
Указания на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията за носене и сваляне на лични предпазни средства в лечебни заведения полагащи грижи за пациенти със съмнение за или потвърдени за COVID-19   ..
Резултати от анализи - отрицателни за COVID-19   ..
Резултати от анализи - отрицателни за COVID-19   ..
Съвещание на Регионалното оперативно бюро за борба с грип и ОРЗ в Русенска област   ..
Резултати от анализи - отрицателни за COVID-19   ..
Заповед № РД-01-114/05.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването   ..
Резултат от анализ - отрицателен за COVID-19   ..
04.03.2020 г. в РЗИ–Русе се проведе съвещание на Регионалното оперативно бюро за борба с грип и ОРЗ в Русенска област   ..
Резултат от изследване за COVID-19   ..
НАМАЛЕТЕ РИСКА ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С КОРОНА ВИРУС!   ..
Насоки на СЗО за превенция и контрол на инфекциите при медицинско обслужване на пациент със съмнение за инфекция, причинена от 2019-nCoV.   ..
17.02.2020 - проведено съвещание на Регионалното оперативно бюро за борба с грип и ОРЗ в Русенска област   ..
10.02.2020 - проведено съвещание на Регионалното оперативно бюро за борба с грип и ОРЗ в Русенска област   ..
03.02.2020 г. - проведено съвещание на Регионалното оперативно бюро за борба с грип и ОРЗ в Русенска област /виж/   ..
Коронавирус - Въпроси и отговори   ..
Проведено на 31.01.2020 г. заседание на Регионалното оперативно бюро за борба с грипа и ОРЗ   ..
Препоръки за лица пътуващи до Китай и пристигащи от Китай във връзка със създадената епидемична ситуация от остър респираторен синдром, свързан с нов Коронавирус   ..
Проведено на 28.01.2020 г. заседание на Регионалното оперативно бюро за борба с грипа и ОРЗ   ..
Случаи на пневмония, свързани вероятно с нов Коронавирус в Ухан, Китай и мерки за предпазване, препоръчани от Европейския център за контрол на заболяванията (ЕКЦЗ)   ..
ПРОТИВОГРИПНА ИМУНИЗАЦИЯ СЕЗОН 2019-2020   ..
Западнонилска треска   ..
ВИРУСЕН ХЕПАТИТ ТИП А „БОЛЕСТ НА МРЪСНИТЕ РЪЦЕ“   ..
Регистрирана заболяемост от остри вирусни хепатити в Русенска област за периода ЯНУАРИ - ЮЛИ 2019 г.   ..
ГРИП ЕПИДЕМИОЛОГИЯ, КЛИНИКА, УСЛОЖНЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКА, ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН НАДЗОР   ..
Писмо до РЗОК относно: влошеното качество на водата, предназначена за питейно-битови цели   ..
Препоръки за действие при ухапване от кърлеж   ..
Класификация на риска от малария и вид на превантивните мерки (по СЗО 2015)   ..
Писмо от МЗ относно епидемия от чума на остров Мадагаскар   ..
ПРОТИВОГРИПНА ИМУНИЗАЦИЯ ЗА СЕЗОН 2016/2017 (ПОСТЕР - ЗДРАВНИ РАБОТНИЦИ)   ..
ZIKA-ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ ...   ..
УКАЗАНИЯ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ЗА ТУЛАРЕМИЯ   ..
СПИСЪК НА ЛЕКУВАНИТЕ ЛИЦА С ТАМИФЛУ   ..
СПИСЪК НА ЛЕКУВАНИТЕ ЛИЦА С РЕЛЕНЦА   ..
АЛГОРИТЪМ за поведение в леч. заведение за болнична помощ при случай, съмнителен за грип   ..
АЛГОРИТЪМ за поведение на ОПЛ, лекарите в ДКЦ, МЦ и ЦСМП при случай, съмнителен за грип   ..