0000
0000

Противоепидемичен контрол

Случаи на пневмония, свързани вероятно с нов Коронавирус в Ухан, Китай и мерки за предпазване, препоръчани от Европейския център за контрол на заболяванията (ЕКЦЗ)   ..
ПРОТИВОГРИПНА ИМУНИЗАЦИЯ СЕЗОН 2019-2020   ..
Западнонилска треска   ..
ВИРУСЕН ХЕПАТИТ ТИП А „БОЛЕСТ НА МРЪСНИТЕ РЪЦЕ“   ..
Регистрирана заболяемост от остри вирусни хепатити в Русенска област за периода ЯНУАРИ - ЮЛИ 2019 г.   ..
ГРИП ЕПИДЕМИОЛОГИЯ, КЛИНИКА, УСЛОЖНЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКА, ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН НАДЗОР   ..
Писмо до РЗОК относно: влошеното качество на водата, предназначена за питейно-битови цели   ..
Препоръки за действие при ухапване от кърлеж   ..
Класификация на риска от малария и вид на превантивните мерки (по СЗО 2015)   ..
Писмо от МЗ относно епидемия от чума на остров Мадагаскар   ..
ПРОТИВОГРИПНА ИМУНИЗАЦИЯ ЗА СЕЗОН 2016/2017 (ПОСТЕР - ЗДРАВНИ РАБОТНИЦИ)   ..
ZIKA-ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ ...   ..
УКАЗАНИЯ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ЗА ТУЛАРЕМИЯ   ..
СПИСЪК НА ЛЕКУВАНИТЕ ЛИЦА С ТАМИФЛУ   ..
СПИСЪК НА ЛЕКУВАНИТЕ ЛИЦА С РЕЛЕНЦА   ..
АЛГОРИТЪМ за поведение в леч. заведение за болнична помощ при случай, съмнителен за грип   ..
АЛГОРИТЪМ за поведение на ОПЛ, лекарите в ДКЦ, МЦ и ЦСМП при случай, съмнителен за грип   ..