0000
0000

ИМУНИЗАЦИИ

Писмо относно ИМУНИЗАЦИИТЕ И РЕИМУНИЗАЦИИТЕ през м. ОКТОМВРИ 2017 г.   ..
Биопродукти за м.Септември 2017   ..
БЛАНКА-МЕСЕЧНА ЗАЯВКА ВАКСИНИ за 2017 г. на подлежащите на задължителни планови имунизации и необходимите дози биопродукти по видове и количества за тяхното обхващане (Excel)   ..
БЛАНКА ГОДИШЕН ПЛАН за 2018 г., срок за попълване 31.07.2017г.   ..
Сведение за извършените задължителни имунизации и реимунизации" (Приложение № 7.),   ..
СПРАВКА ЗА НЕОБХВАНАТИТЕ СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ от АПИМП   ..
ОТЧЕТ за изразходваните биопродукти в дози Приложение № 7а към чл. 13, ал. 3   ..