0000
0000

ИМУНИЗАЦИИ

Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. МАЙ 2018 г.   ..
Сведение за извършените задължителни имунизации и реимунизации Приложение № 7   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. АПРИЛ 2018 г.   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. МАРТ 2018 г.   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. ФЕВРУАРИ 2018 г.   ..
СПРАВКА ЗА НЕОБХВАНАТИТЕ СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ от АПИМП ПРЕЗ 2017 Г.   ..
БЛАНКА-МЕСЕЧНА ЗАЯВКА ВАКСИНИ за 2018 г. на подлежащите на задължителни планови имунизации и необходимите дози биопродукти по видове и количества за тяхното обхващане (Excel)   ..
Писмо относно шесткомпонентна ваксина Infanrix hexa ..   ..
Справка за шесткомпонентна ваксина Infanrix hexa   ..
ОТЧЕТ за изразходваните биопродукти в дози Приложение № 7а към чл. 13, ал. 3   ..