0000
0000

ИЗСЛЕДВАНИЯ - ВИДОВЕ РЗИ - гр. РУСЕ

Сертификат №П-24/2020г. "Диагностика на паразитозите - модул 1"  
Сертификат №М-1015/2019 г.  
Сертификат № М -1674/2019 г. - Серологична диагностика на сифилис  
Сертификат № М - 1072/2019 г. - Идентификация и серотипизиране на бактериални чревни патогени  
Сертификат - контролен цикъл "Паразитология" : ноември 2019  
Сертификати - контролен цикъл "Вирусулогия" : ноември 2019  
Сертификат на "Вирусология" за серологична диагностика на сифилис  
Сертификат на "Вирусология" за серологична диагностика на лаймска борелиоза  
Сертификат № М 46/2019 г.  
Сертификат № М 46/2019 г.  
Сертификат на "Вирусулогия" серологична диагностика на маркери на вирусен хепатит  
Сертификат на "Медицинска паразитология"  
Сертификат № М 853 / 2018  
Сертификат № М 245 / 2018  
Сертификат № М 209 / 2018  
Сертификат на "Вирусулогия" серологично изследване за anti HIV 1/2 антитела  
ИЗСЛЕДВАНИЯ - ВИДОВЕ