0000
0000

ИЗСЛЕДВАНИЯ - ВИДОВЕ РЗИ - гр. РУСЕ

Сертификати 3 броя на "Микробиология"  
Сертификат на "Вирусулогия"  
Сертификат на "Вирусулогия"  
ИЗСЛЕДВАНИЯ - ВИДОВЕ  
Сертификат на "Медицинска паразитология"