0000
0000

Заповеди за определяне на ЛКК 2017г.

РАЙОНИРАНЕ НА АПИМП В ОБЛАСТ РУСЕ - 2017г.
№ 26 ЛКК към Център за психично здраве ЕООД гр. Русе
№ 27 ЛКК към Медицински център „Медик консулт” ЕООД - Русе гр. Русе
№ 28 ЛКК към ДПБ - гр.Бяла
№ 29 ЛКК към ДКЦ -1 Русе ЕООД
№ 30 ЛКК към ДКЦ-2 Русе ЕООД
№ 31 ЛКК към МЦ “МЕДИКА-ЕКСПЕРТ” ЕООД гр.Русе
№ 32 ЛКК към СБАЛК “МЕДИКА КОР ” ЕАД гр.Русе
№ 33 ЛКК към МБАЛ “Медика Русе ” ООД гр.Русе
№ 34 ЛКК към ТДКЦ ЕООД клон Русе
№ 35 ЛКК към СБАЛФРМ “МЕДИКА” ООД гр.Русе
№ 36 ЛКК към СБАЛПФЗ „д-р Димитър Граматиков”- Русе ЕООД
№ 37 ЛКК към МЦ Русе ЕООД
№ 38 ЛКК към МЦ -1 Русе ЕООД
№ 39 ЛКК към УМБАЛ Русе АД
№ 40 ЛКК към Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД
№ 41 ЛКК към МЦ -1 Бяла ЕООД
№ 42 ЛКК към МБАЛ “Юлия Вревска “ – Бяла“ ЕООД гр.Бяла
№ 43 ЛКК към АГПСИМПОТ “ОРТОМЕДИКС“ ООД гр. Русе
№ 44 ЛКК към МЦ “Санси“ ЕООД
№ 45 ЛКК към Център по дентална медицина 1 Русе ЕООД
№ 46 ЛКК към АИСАГМП – ГП– “А+Ю “ ООД гр.Русе