0000
0000

ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД М. АПРИЛ 2016г.


22.11.2019 г. ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ за представяне на оферти за доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане.
05.11.2019 г. ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ/Покана за представяне на оферти за закупуване на компютърна техника
04.12.2018 г. ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ/Покана за представяне на оферти за закупуване на компютърна и офис техника
1. 23.01.2017 г. Вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № СПОР - 48/30.12.2016 г. за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № 1 с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане" за нуждите на РЗИ - РУСЕ.