0000
0000

ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД М. АПРИЛ 2016г.


4. 16.10.2020 г. „ДОСТАВКА НА ДВА БРОЯ НОВИ МПС ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ – РУСЕ".
3. 10.06.2020 г. ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ за представяне на индикативна ценова оферта за доставка на таблетни компютри и софтуер
2. 17.03.2020 г. „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА ОБЛАЧНА СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА” за нуждите на ГПП "ДУНАВ МОСТ" - РУСЕ.
1. 27.01.2020 г. ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ за представяне на оферти за aбонаментно почистване на Регионална здравна инспекция - Русе.