0000
0000

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Указателно табло на РЗИ - Русе, 10-2019 г...   ..
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЗИ – РУСЕ 2018г.   ..
УКАЗАТЕЛНО ТАБЛО ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ВКЛЮЧЕНИ В СУНАУ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЗИ – РУСЕ   ..
Процедури по предоставяне на административни услуги в РЗИ - Русе   ..
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ НА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ, ДЪЛЖИМИ КЪМ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РУСЕ, ЧРЕЗ ИНСТАЛИРАНИ ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА ПОС   ..
Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в РЗИ - Русе   ..
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЗИ – РУСЕ 2016г.   ..