0000
0000

ЗПКОНПИ Декларации по чл.35, ал.1, т.2

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Имущество - ПРАЗНА БЛАНКА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Интереси - ПРАЗНА БЛАНКА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Юлика Йорданова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Ренай Неджми  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Маринела Георгиева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Галена Цонева  
РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО НА ЛИЦАТА В РЗИ - Русе  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Евин Кадирова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Георги Матеев  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Росица Първанова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Михаил Стоянов  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Христо Бориславов  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Айлен Арифова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Петранка Муткова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Милена Стоева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Чавдар Вълчев  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Валентина Тотева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Иванка Василева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Илиян Атанасов  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Мария Николова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Снежана Радева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Искра Генева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Ивелина Мойсева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Павлина Ангелова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Сюзгян Исмайлова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Лориета Николаева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Георги Илиев  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Даниела Великова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Димитър Лазаров  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Елка Юстиниянова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Илияна Иванова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Даринка Василева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Магдалена Методиева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Любка Топалова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Мария Борисова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Йорданка Чулева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Галина Пантилеева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Константина Йорданова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Капка Антонова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Галина Георгиева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Галина Тодорова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Павлина Симеонова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Ралица Неделчева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Магдалена Златева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Красимира Атанасова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Севдалина Стефанова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Албена Недева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Елена Кръстева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Силвия Радева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Розалинда Маджарова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Даниела Илиева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Цветелина Мирчева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Емилия Петрова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Петранка Василева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Яница Колева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Елисавета Светославова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Владимир Василев  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Маргарита Големанова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Иван Михайлов  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Бахтияр Юмер  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Евгения Гаджева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Елеонора Тодорова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Милена Пеева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Преслава Жекова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Димитър Димитров  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Стефка Балканска  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Веска Митева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Анна Бунжева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Милена Красналиева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Росица Методиева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Анелия Тонева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Галина Цветкова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Искрен Монев  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Симеонка Дамянова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Росица Радославова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Илияна Иванова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Татяна Драгнева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Теодора Георгиева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Ваня Георгиева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Виргиния Бабова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Иваничка Димитрова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Мариета Дянкова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Лилия Бояджиева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Ани Иванова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Таня Тончева  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Албена Котларова  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - Диана Илиева  
Списък на лицата, които не са подали декларации в срок