Номер01
Дата23.01.2017 г.
ЗаглавиеВътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № СПОР - 48/30.12.2016 г. за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № 1 с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане" за нуждите на РЗИ - РУСЕ.
СтатусНЕАКТИВНА
Поръчка / ПрограмаПроцедури по ЗОП, финансирани от републиканския бюджет
Документация РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № СПОР - 48/30.12.2016 г. / spor-48.pdf / публ. 23-01-2017 г. 19:55:16. _ 537 KB
ПОКАНА - / pokana.pdf / публ. 23-01-2017 г. 19:54:43. _ 1,410 KB
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - / specifikacia.pdf / публ. 23-01-2017 г. 19:55:02. _ 925 KB
Проект на договор, Образец ценово предложение, Декл.чл 54 ал.2 т.7 ЗОП - / dokumentacia.zip / публ. 25-01-2017 г. 13:42:43 _ 41 KB
Заповед за определяне на комисия - / komisia_zap.pdf / публ. 31-01-2017 г. 08:06:38. _ 290 KB
Протокол от заседание на комисия - / komisia_prl.pdf / пуб. 07-02-2017 г. 13:37:14. _размер _ 563 KB
Решение - / reshenie.pdf / публ. 07-02-2017 г. 13:37:22. _размер _ 162 KB
Договор - / dog.pdf / публ. 23-02-2017 г. 07:55:46. _размер _ 1,466 KB
Обявление за възложена поръчка - / obyavlenie.pdf / публ. 27-02-2017 г. 09:13:00. _размер _ 1,445 KB
Допълнително споразумение към договор 1/21.02.2017г. - / dopsp.pdf / публ. 12-03-2019 г. 09:43:51. _размер _ 863 KB
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ - / ob_izm.pdf / публ. 20-03-2019 г. 07:24:08. _размер _ 190 KB
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР - / ds_prekr_dog.pdf / публ. 05-12-2019 г. 08:18:29. _размер _ 58 KB