Номер01
Дата17.03.2020 г.
Заглавие„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА ОБЛАЧНА СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА” за ГПП "ДУНАВ МОСТ" - РУСЕ.
СтатусАКТИВНА
Поръчка / ПрограмаПроцедури по ЗОП, финансирани от републиканския бюджет
Документация ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ / DOKUM-IZBOR-IZP.pdf / публ. 17-03-2020 г. 10:35:13. _ 1,470 KB
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ - / OBR-DOC.docx / публ. 17-03-2020 г. 10:35:14. _ 49 KB
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - / PRIL1.docx / публ. 17-03-2020 г. 10:41:48 _ 20 KB
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ - / komisia_prl.pdf / публ. 27-03-2020 г. 13:39:21. _ 914 KB
ДОГОВОР - / dog.pdf / публ. 27-03-2020 г. 13:39:21. _ 710 KB