1. 30.10.2014 г. ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ


Публична покана
Документация
Протокол от публично заседание на комисия
Решение № 1
Писмо - покана
Договор
Договор подизпълнител
Информация за плащане