На вниманието на производителите и търговците на козметични продукти!!!

Козметичните продукти могат да бъдат пускани и предоставяни на пазара, само ако същите са нотифицирани в Нотификационния портал за козметични продукти на Европейската комисия, съгласно разпоредбите на чл.13 "Нотифициране" на Регламент № 1223/2009 (ЕО)


Регламент № 1223/2009 (ЕО)

Нотификационен портал за козметични продукти на Европейската комисия "Ръководство за потребителя"

"Ръководство за потребителя за нотифициране на козметични продукти, съдържащи наноматериали"