0000
0000

Заповеди за определяне на ЛКК 2018г.

РАЙОНИРАНЕ НА АПИМП В ОБЛАСТ РУСЕ - 2018г.
ЛКК към АИСАГМП – ГП– “А+Ю “ ООД гр.Русе
ЛКК към МЦ “Санси“ ЕООД
ЛКК към Център по дентална медицина 1 Русе ЕООД
ЛКК към УМБАЛ "Канев" АД
ЛКК към УМБАЛ "Канев" АД 2
ЛКК към Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД
ЛКК към МЦ -1 Бяла ЕООД
ЛКК към МБАЛ “Юлия Вревска “ – Бяла“ ЕООД гр.Бяла
ЛКК към АГПСИМПОТ “ОРТОМЕДИКС“ ООД гр. Русе
ЛКК към СБАЛПФЗ „д-р Димитър Граматиков”- Русе ЕООД
ЛКК към МЦ Русе ЕООД
ЛКК към МЦ -1 Русе ЕООД
ЛКК към ТДКЦ ЕООД - Русе
ЛКК към СБАЛФРМ “МЕДИКА” ООД гр.Русе
ЛКК към СБАЛК “МЕДИКА КОР ” ЕАД гр.Русе
ЛКК към МЦ “МЕДИКА-ЕКСПЕРТ” ЕООД гр.Русе
ЛКК към ДПБ - гр.Бяла
ЛКК към ДКЦ -1 Русе ЕООД
ЛКК към ДКЦ-2 Русе ЕООД
ЛКК към Медицински център „Медик консулт” ЕООД - Русе
ЛКК към Център за психично здраве ЕООД гр. Русе
ЛКК към Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД от 01.07.2018 г.
ЛКК към Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД от 17.09.2018 г.
ЛКК към Медицински център „Медик консулт” ЕООД - Русе от 01-10-2018
ЛКК към Медицински център „Медик консулт” ЕООД - Русе от 10-10-2018