0000 0000 0000 0000
0000

ЗПКОНПИ Декларации по чл.35, ал.1, т.2 подадени 2021 г.

- РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО НА ЛИЦАТА В РЗИ - Русе 2021 г.  
- Списък на лицата, които не са подали декларации в срок  
*** Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Имущество - ПРАЗНА БЛАНКА  
*** Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Интереси - ПРАЗНА БЛАНКА  
- АЙЛЕН АРИФОВА  
- АКСИНИЯ СТЕФАНОВА  
- АЛБЕНА КОТЛАРОВА  
- АЛБЕНА НЕДЕВА  
- АНЕЛИЯ БОРИСОВА  
- АНЕЛИЯ ТОНЕВА  
- АННА БУНЖЕВА  
- БАХТИЯР ЮМЕР  
- ВАЛЕНТИНА ТОТЕВА  
- ВАНЯ ГЕОРГИЕВА  
- ВИРГИНИЯ БАБОВА  
- ВИРГИНИЯ БАБОВА  
- ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ  
- ГАЛЕНА ЦОНЕВА  
- ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА  
- ГАЛИНА ПАНТИЛЕЕВА  
- ГАЛИНА ТОДОРОВА  
- ГАЛИНА ЦВЕТКОВА  
- ГАЛИНА ЦВЕТКОВА  
- ГЕОРГИ ИЛИЕВ  
- ГЕОРГИ МАТЕЕВ  
- ДАНИЕЛА ВЕЛИКОВА  
- ДАНИЕЛА ИЛИЕВА  
- ДАРИНКА ВАСИЛЕВА  
- ДИАНА АНГЕЛОВА  
- ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  
- ЕВГЕНИЯ ГАДЖЕВА  
- ЕВИН КАДИРОВА  
- ЕЛЕНА КРЪСТЕВА  
- ЕЛЕОНОРА ТОДОРОВА  
- ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА  
- ЕЛКА ЛАЗАРОВА  
- ИВАН МИХАЙЛОВ  
- ИВАНИЧКА ДИМИТРОВА  
- ИВАНКА ВАСИЛЕВА  
- ИВЕЛИНА МОЙСЕВА  
- ИЛИЯН АТАНАСОВ  
- ИЛИЯНА ИВАНОВА  
- ИЛИЯНА ИВАНОВА ЛИ  
- ИСКРА ГЕНЕВА  
- ИСКРЕН МОНЕВ  
- ЙОАНА ТОНЕВА  
- ЙОРДАНКА ЧУЛЕВА  
- КАПКА АНТОНОВА  
- КАРОЛИНА ВАСИЛЕВА  
- КОНСТАНТИНА ЙОРДАНОВА  
- КРАСИМИРА АТАНАСОВА  
- ЛИЛИЯ БОЯДЖИЕВА  
- ЛИЛЯНА ГЪМЗОВА  
- ЛОРИЕТА НИКОЛАЕВА  
- МАГДА ЗЛАТЕВА  
- МАГДАЛЕНА СТЕФАНОВА  
- МАРГАРИТА ГОЛЕМАНОВА  
- МАРИЕТА ДЯНКОВА  
- МАРИНЕЛА ГЕОРГИЕВА  
- МАРИЯ БОРИСОВА  
- МАРИЯ НИКОЛОВА  
- МАРТИН ХРИСТОВ  
- МИЛЕНА ИВАНОВА  
- МИЛЕНА КРАСНАЛИЕВА  
- МИЛЕНА ПЕЕВА  
- МИЛЕНА СТОЕВА  
- МИХАИЛ СТОЯНОВ  
- ПАВЛИНА АНГЕЛОВА  
- ПАВЛИНА СИМЕОНОВА  
- ПЕТРАНКА МУТКОВА  
- ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА  
- ПРЕСЛАВА ЖЕКОВА  
- РАЛИЦА НЕДЕЛЧЕВА  
- РЕНАЙ НЕДЖМИ  
- РОЗАЛИНДА МАДЖАРОВА  
- РОСИ ПЪРВАНОВА  
- РОСИЦА ЯНАКИЕВА  
- СЕВДАЛИНА СТЕФАНОВА  
- СИЛВИЯ РАДЕВА  
- СИМЕОНКА ДАМЯНОВА  
- СТЕФКА БАЛКАНСКА  
- СЮЗГЯН ИСМАИЛОВА  
- ТАНЯ ТОНЧЕВА  
- ТАТЯНА ДРАГНЕВА  
- ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА  
- ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА  
- ХРИСТО БОРИСЛАВОВ  
- ЦВЕТЕЛИНА МИРЧЕВА  
- ЧАВДАР ВЪЛЧЕВ  
- ЮЛИКА ЙОРДАНОВА