0000 0000 0000 0000
0000

    _АНКЕТА за удовлетвореността на потребителите на услуги, предоставени от РЗИ - Русе

1. Как бихте оценили културата на обслужване в РЗИ Русе:
            задоволителна:    добра:    много добра:    отлична:

2. Как бихте оценили качеството на обслужване в РЗИ- Русе:
            задоволителнo:    добрo:    много добрo:    отличнo:

3. Отбележете каналите за достъп до услугите, предлагани от РЗИ – Русе, които използвате :
            пряк контакт:    телефон:    информационни табла:    интернет:    електронна поща:

4. Считате ли, че местата, на които се предоставят услугите на РЗИ – Русе са ясно обозначени и лесно достъпни?
            ДА:    НЕ:

5. Как бихте оценили предоставянето на информация и услуги, предлагани чрез страницата ни в интернет?
            достатъчно:    недостатъчно:

6. Предлагали ли сте финансови и / или материални облаги на служители за бърза и качествена работа?
            ДА:    НЕ:

Мнението Ви е важно за нас! Отговорете на всички въпроси.

CAPTCHA <- ВЪВЕДЕТЕ ЧИСЛАТА и Изпратете ->