0000 0000 0000 0000
0000

МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ОБЯВЕНИ ОТ БАЗИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕинформация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности, База за обучение - УМБАЛ "МЕДИКА РУСЕ" ООД 28-06-2024г.
информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности, База за обучение - УМБАЛ "МЕДИКА РУСЕ" ООД 09-05-2024г.
информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности, База за обучение - ЦПЗ-Русе ЕООД 20-03-2024 г.
информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности, База за обучение - КОЦ-Русе ЕООД 19-03-2024 г.
Приложение 1 Образец подаване на места за специализанти -> изтегли бланка)
На основание чл. 17, ал.2 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ „МЕДИКА Русе“ ООД обявява конкурс за следните свободни длъжности 27.10.2022г.
информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности, ЦПЗ-Русе ЕООД
информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности, КОЦ-Русе ЕООД
информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности, УМБАЛ „МЕДИКА Русе“ ООД
информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности, УМБАЛ „КАНЕВ“ АД - срок до 25.09.2023 г. вкл. за подаване заявление за допускане до конкурс
информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности, База за обучение - СБАЛФРМ "МЕДИКА" ООД
информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности, База за обучение - УМБАЛ "МЕДИКА РУСЕ" ООД
Обява за конкурс за придобиване на специалност в системата на здравеопазването - УМБАЛ "КАНЕВ" АД
информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности, База за обучение - УМБАЛ "КАНЕВ" АД