0000 0000 0000 0000
0000

МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ОБЯВЕНИ ОТ БАЗИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ


Приложение 1 Образец подаване на места за специализанти -> изтегли бланка)
На основание чл. 17, ал.2 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ „МЕДИКА Русе“ ООД обявява конкурс за следните свободни длъжности 27.10.2022г.
информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности, ЦПЗ-Русе ЕООД
информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности, КОЦ-Русе ЕООД
информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности, УМБАЛ „МЕДИКА Русе“ ООД