0000
0000

ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД М. АПРИЛ 2016г.


04.12.2018 г. ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ/Покана за представяне на оферти за закупуване на компютърна и офис техника
1. 23.01.2017 г. Вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № СПОР - 48/30.12.2016 г. за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № 1 с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане" за нуждите на РЗИ - РУСЕ.