0000
0000

МОРБИЛИ

Списък на всички открити деца от пациентската листа на възраст от 13 месеца до 18 години, които са неимунизирани по отношение на морбили  
Регистрирани лабораторно потвърдени случаи на морбили в страната; мерки за подобряване надзора на морбили, както и за недопускане и ограничаване на епидемичното разпространение на морбили на територията на страната 03-05-2019  
Регистрирани лабораторно потвърдени случаи на морбили в страната; мерки за подобряване надзора на морбили, както и за недопускане и ограничаване на епидемичното разпространение на морбили на територията на страната 02-18-2019  
ИНСТРУКЦИЯ за събиране, съхранение и транспортиране до Националната референтна лаборатория „Морбили, паротит и рубеола" в НЦЗПБ на клинични материали за лабораторна диагностика на морбили и рубеола  
М О Р Б И Л И