0000 0000 0000 0000
0000

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БАЗИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА


Приложение 2 Образец подаване на предложения за МФД -> изтегли бланка)