0000
0000

ИЗСЛЕДВАНИЯ - ВИДОВЕ РЗИ - гр. РУСЕ

Сертификат № М 1206/2018  
Сертификат на "Вирусология" за серологична диагностика на лаймска борелиоза  
Сертификат на "Вирусология" за серологична диагностика на сифилис  
Сертификат на "Медицинска паразитология"  
Сертификат на "Вирусулогия" серологична диагностика на маркери на вирусен хепатит  
Сертификат № М 209 / 2018  
Сертификат № М 245 / 2018  
Сертификат № М 853 / 2018  
Сертификат на "Вирусулогия" серологично изследване за anti HIV 1/2 антитела  
ИЗСЛЕДВАНИЯ - ВИДОВЕ