0000
0000

ИЗСЛЕДВАНИЯ - ВИДОВЕ РЗИ - гр. РУСЕ

Сертификат № М 209 / 2018  
Сертификат № М 245 / 2018  
Сертификат № М 853 / 2018  
Сертификат на "Вирусулогия" серологично изследване за anti HIV 1/2 антитела  
Сертификат на "Вирусулогия" май 2018  
Сертификат на "Медицинска паразитология"  
Сертификати 3 броя на "Микробиология"  
ИЗСЛЕДВАНИЯ - ВИДОВЕ