0000
0000

ИЗСЛЕДВАНИЯ - ВИДОВЕ РЗИ - гр. РУСЕ

ИЗСЛЕДВАНИЯ - ВИДОВЕ  
Сертификат №П-112/2021г. "Диагностика на паразитозите - модул 2"  
Сертификат №В-611/2021г. "Качествено изследвана на Chlamydia trachomatis IgG  
Сертификат №В-551/2021г. "Серологично изследване за anti- HIV 1/2 антитела"  
Сертификат №В-811/2021г. "Серологична диагностика на маркери на вирусен хепатит тип Б и тип С"  
Сертификат № М- 191/2021 г. Микробиология 2021-06-25  
Сертификат № M-244/2021 г. - Микробиология  
Сертификат № М - 481/2021 г. - Микробиология  
Сертификат № В-46/2021 г. Вирусология  
Сертификат № В-346/2021 г. - Вирусология  
Сертификат № В-153/2021 г. Вирусология  
Сертификат № П-41/2021 г. - Паразитология  
Сертификат № М-504/2020 г. "Идентификация и серотипизиране на бактериални чревни патогени"  
Сертификат № М -4452020г . за серологична диагностика на лаймска борелиоза  
Сертификат на "Вирусология" за серологична диагностика на сифилис  
Сертификат №В-262/2020г. "Серологично изследване за anti- HIV 1/2 антитела"  
Сертификат №П-108/2020г. "Диагностика на паразитозите - модул 2"  
Сертификат №В-407/2020г. "Качествено изследвана на Chlamydia trachomatis IgG  
Сертификат №В-115/2020г. "Серологична диагностика на маркери на вирусен хепатит тип Б и тип С"  
Сертификат №П-24/2020г. "Диагностика на паразитозите - модул 1"