0000
0000

ИЗСЛЕДВАНИЯ - ВИДОВЕ РЗИ - гр. РУСЕ

Сертификат на "Вирусология" за серологична диагностика на сифилис  
Сертификат № М -4452020г . за серологична диагностика на лаймска борелиоза  
Сертификат № М-504/2020 г. "Идентификация и серотипизиране на бактериални чревни патогени"  
Сертификат №В-407/2020г. "Качествено изследвана на Chlamydia trachomatis IgG  
Сертификат №В-115/2020г. "Серологична диагностика на маркери на вирусен хепатит тип Б и тип С"  
Сертификат №В-262/2020г. "Серологично изследване за anti- HIV 1/2 антитела"  
Сертификат №П-108/2020г. "Диагностика на паразитозите - модул 2"  
Сертификат №П-24/2020г. "Диагностика на паразитозите - модул 1"  
Сертификат № М - 1072/2019 г. - Идентификация и серотипизиране на бактериални чревни патогени  
Сертификат № М -1674/2019 г. - Серологична диагностика на сифилис  
Сертификат №М-1015/2019 г.  
Сертификат - контролен цикъл "Паразитология" : ноември 2019  
Сертификати - контролен цикъл "Вирусулогия" : ноември 2019  
Сертификат № М 46/2019 г.  
Сертификат на "Вирусология" за серологична диагностика на сифилис  
Сертификат на "Вирусология" за серологична диагностика на лаймска борелиоза  
Сертификат № М 46/2019 г.  
Сертификат на "Вирусулогия" серологична диагностика на маркери на вирусен хепатит  
Сертификат на "Медицинска паразитология"  
Сертификат № М 245 / 2018  
Сертификат № М 209 / 2018  
Сертификат № М 853 / 2018  
Сертификат на "Вирусулогия" серологично изследване за anti HIV 1/2 антитела  
ИЗСЛЕДВАНИЯ - ВИДОВЕ