0000 0000 0000 0000
0000

ИЗСЛЕДВАНИЯ - ВИДОВЕ РЗИ - гр. РУСЕ

ИЗСЛЕДВАНИЯ - ВИДОВЕ  
Сертификат №В-438/2023г. "Качествено изследвана на Chlamydia trachomatis IgG  
Сертификат № В-386/2023 "Серологична диагностика на на маркери на вирусен хепатит тип B-HBsAg и тип B-anti HBsAg Тип C-anti HCV"  
Сертификат №В-143/2023г. "Серологично изследване за anti- HIV 1/2 антитела"  
Сертификат № П-50/2023 "Диагностика на паразитозите - модул I  
Сертификат № М - 1042/2022 г. Идентификация и серотипизиране на бактериални чревни патогени  
Сертификат № М - 1646 / 2022 г. Серологична диагностика на Лаймската борелиоза  
Сертификат № М - 1465/2022 г. Серологична диагностика на сифилис  
Сертификат № М - 250/ 2022 г. Серологична диагностика на Лаймската борелиоза  
Сертификат № М - 211/2022 г. Идентификация и серотипизиране на бактериални чревни патогени  
Сертификат № М - 898/2022 г. Серологична диагностика на сифилис  
Сертификат № В-401/2022 "Серологична диагностика на на маркери на вирусен хепатит тип B-HBsAg и тип B-anti HBsAg Тип C-anti HCV  
Сертификат № П-83/2022 "Серологично изследване за anti- HIV 1/2 антитела"  
Сертификат № B-293/2022 "Качествено изследвана на Chlamydia trachomatis IgG  
Сертификат № П-51/2022 "Диагностика на паразитозите - модул I  
Сертификат № М-1195/2021 г. "Идентификация и серотипизиране на бактериални чревни патогени"  
Сертификат №П-112/2021г. "Диагностика на паразитозите - модул 2"  
Сертификат №В-551/2021г. "Серологично изследване за anti- HIV 1/2 антитела"  
Сертификат №В-811/2021г. "Серологична диагностика на маркери на вирусен хепатит тип Б и тип С"  
Сертификат №В-611/2021г. "Качествено изследвана на Chlamydia trachomatis IgG  
Сертификат № М - 481/2021 г. - Микробиология  
Сертификат № М- 191/2021 г. Микробиология 2021-06-25  
Сертификат № M-244/2021 г. - Микробиология  
Сертификат № В-153/2021 г. Вирусология  
Сертификат № В-346/2021 г. - Вирусология  
Сертификат № В-46/2021 г. Вирусология  
Сертификат № П-41/2021 г. - Паразитология  
Сертификат на "Вирусология" за серологична диагностика на сифилис  
Сертификат № М-504/2020 г. "Идентификация и серотипизиране на бактериални чревни патогени"  
Сертификат № М -4452020г . за серологична диагностика на лаймска борелиоза  
Сертификат №П-108/2020г. "Диагностика на паразитозите - модул 2"  
Сертификат №В-262/2020г. "Серологично изследване за anti- HIV 1/2 антитела"  
Сертификат №В-115/2020г. "Серологична диагностика на маркери на вирусен хепатит тип Б и тип С"  
Сертификат №В-407/2020г. "Качествено изследвана на Chlamydia trachomatis IgG  
Сертификат №П-24/2020г. "Диагностика на паразитозите - модул 1"