0000
0000

ЗПКОНПИ Декларации по чл.35, ал.1, т.2

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Имущество - ПРАЗНА БЛАНКА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Интереси - ПРАЗНА БЛАНКА  
РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО НА ЛИЦАТА В РЗИ - Русе 2020 г.  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - АЙЛЕН АРИФОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - АКСИНИЯ СТЕФАНОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - АЛБЕНА НЕДЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - АНЕЛИЯ БОРИСОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - АНЕЛИЯ ТОНЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - АННА БУНЖЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - БАХТИЯР ЮМЕР  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ВАЛЕНТИНА ТОТЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ВАНЯ ГЕОРГИЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ВИРГИНИЯ БАБОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ВЛАДИМИР ВЪРБАНОВ  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ГАЛЕНА ЦОНЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ГАЛИНА ПАНТИЛЕЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ГАЛИНА ТОДОРОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ГАЛИНА ЦВЕТКОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ГЕОРГИ ИЛИЕВ  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ГЕОРГИ МАТЕЕВ  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ДАНИЕЛА ВЕЛИКОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ДАНИЕЛА ИЛИЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ДАРИНКА ВАСИЛЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ДИАНА АНГЕЛОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ЕВГЕНИЯ ГАДЖЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ЕВИН КАДИРОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ЕЛЕНА КРЪСТЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ЕЛЕОНОРА ТОДОРОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ЕЛКА ЛАЗАРОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ИВАН МИХАЙЛОВ  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ИВАНИЧКА ДИМИТРОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ИВАНКА ВАСИЛЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ИВЕЛИНА МОЙСЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ИЛИЯН АТАНАСОВ  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ИЛИЯНА ИВАНОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ИЛИЯНА ИВАНОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ИЛИЯНА МАНОЛОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ИСКРА ГЕНЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ИСКРЕН МОНЕВ  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ЙОАНА ТОНЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ЙОРДАНКА ЧУЛЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - КАПКА АНТОНОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - КОНСТАНТИНА ЙОРДАНОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - КРАСИМИРА АТАНАСОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ЛИЛИЯ БОЯДЖИЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ЛИЛЯНА ГЪМЗОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ЛОРИЕТА НИКОЛАЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - МАГДА ЗЛАТЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - МАГДАЛЕНА СТЕФАНОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - МАРГАРИТА ГОЛЕМАНОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - МАРИЕТА ДЯНКОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - МАРИНЕЛА ГЕОРГИЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - МАРИЯ БОРИСОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - МАРИЯ НИКОЛОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - МАРТИН ХРИСТОВ  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - МИЛЕНА КРАСНАЛИЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - МИЛЕНА ПЕЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - МИЛЕНА СТОЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - МИХАИЛ СТОЯНОВ  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ПАВЛИНА АНГЕЛОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ПАВЛИНА СИМЕОНОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ПЕТРАНКА МУТКОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ПРЕСЛАВА ЖЕКОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - РАЛИЦА НЕДЕЛЧЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - РЕНАЙ НЕДЖМИ  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - РОЗАЛИНДА МАДЖАРОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - РОСИЦА МЕТОДИЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - РОСИЦА ПЪРВАНОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - РОСИЦА ЯНАКИЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - СЕВДАЛИНА СТЕФАНОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - СИЛВИЯ РАДЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - СИМЕОНКА ДАМЯНОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - СТЕФКА БАЛКАНСКА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - СЮЗГЯН ИСМАИЛОВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ТАТЯНА ДРАГНЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ХРИСТО БОРИСЛАВОВ  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ЦВЕТЕЛИНА МИРЧЕВА  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ЧАВДАР ВЪЛЧЕВ  
Декларация по чл.35, ал.1, т.2 - ЮЛИКА ЙОРДАНОВА  
Списък на лицата, които не са подали декларации в срок