0000 0000 0000 0000
0000

ЗПКОНПИ Декларации по чл.35, ал.1, т.2 подадени 2023 г.

** 1 ** Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Имущество - ПРАЗНА БЛАНКА  
** 2 ** Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Интереси - ПРАЗНА БЛАНКА  
РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ал.1, т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО НА ЛИЦАТА В РЗИ - Русе 2023 г.  
РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ал.1, т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО НА ЛИЦАТА В РЗИ - Русе подадени 2023 г. /PDF/