0000 0000 0000 0000
0000

ЗПКОНПИ Декларации по чл.35, ал.1, т.2 подадени 2022 г.

- Списък на лицата, които не са подали декларации в срок  
*** Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Имущество - ПРАЗНА БЛАНКА  
РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО НА ЛИЦАТА В РЗИ - Русе 2022 г.  
*** Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Интереси - ПРАЗНА БЛАНКА  
АЙЛЕН ЮСМЕНОВА  
АКСИНИЯ СТЕФАНОВА  
АЛБЕНА ЖЕЛЕЗЧЕВА  
АЛБЕНА НЕДЕВА  
АНЕЛИЯ БОРИСОВА  
АНЕЛИЯ ТОНЕВА  
АННА КАРАИВАНОВА  
БАХТИЯР ЮМЕР  
ВАЛЕНТИНА ТОТЕВА  
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА  
ВИРГИНИЯ БАБОВА  
ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ  
ГАЛЕНА ЦОНЕВА  
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА  
ГАЛИНА ПАНТИЛЕЕВА  
ГАЛИНА ТОДОРОВА  
ГАЛИНА ЦВЕТКОВА  
ГЕОРГИ ИЛИЕВ  
ГЕОРГИ МАТЕЕВ  
ДАНИЕЛА ВЕЛИКОВА  
ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА  
ДАНИЕЛА ИЛИЕВА  
ДАРИНКА ВАСИЛЕВА  
ДИАНА АНГЕЛОВА  
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  
ЕВГЕНИЯ ГАДЖЕВА  
ЕВИН КАДИРОВА  
ЕЛЕНА КРЪСТЕВА  
ЕЛЕОНОРА ТОДОРОВА  
ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА  
ЕЛКА КУРТЕВА  
ИВАНИЧКА ДИМИТРОВА  
ИВАНКА ВАСИЛЕВА  
ИВЕЛИНА МОЙСЕВА  
ИЛИЯН АТАНАСОВ  
ИЛИЯНА ИВАНОВА  
ИЛИЯНА ИВАНОВА  
ИСКРА ГЕНЕВА  
ИСКРЕН МОНЕВ  
ЙОАНА ТОНЕВА  
ЙОРДАНКА ЧУЛЕВА  
КАПКА АНТОНОВА  
КОНСТАНТИНА ЙОРДАНОВА  
КРАСИМИРА АТАНАСОВА  
ЛИЛИЯ БОЯДЖИЕВА  
ЛИЛЯНА ГЪМЗОВА  
ЛОРИЕТА НИКОЛАЕВА  
ЛЮБКА ТОПАЛОВА  
ЛЮСИ ЛАЗАРОВА  
МАГДА ЗЛАТЕВА  
МАГДАЛЕНА СТЕФАНОВА  
МАРГАРИТА ГОЛЕМАНОВА  
МАРИЕТА ДЯНКОВА  
МАРИНЕЛА ГЕОРГИЕВА  
МАРИЯ БОРИСОВА  
МАРИЯ НИКОЛОВА  
МАРТИН ХРИСТОВ  
МИЛЕНА ЙОРДАНОВА  
МИЛЕНА КРАСНАЛИЕВА  
МИЛЕНА СТОЕВА  
МИЛИЦА РАДКОВА  
МИРЕЛА ПЕНЧЕВА  
МИХАИЛ СТОЯНОВ  
ПАВЛИНА АНГЕЛОВА  
ПАВЛИНА СИМЕОНОВА  
ПЕТРАНКА МУТКОВА  
ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА  
ПРЕСЛАВА ЖЕКОВА  
РАЛИЦА НЕДЕЛЧЕВА  
РЕНАЙ НЕДЖМИ  
РОЗАЛИНДА МАДЖАРОВА  
РОСИЦА ПЪРВАНОВА  
РОСИЦА ЯНАКИЕВА  
СЕВДАЛИНА СТЕФАНОВА  
СИЛВИЯ РАДЕВА  
СИМЕОНКА ДАМЯНОВА  
СТЕФКА БАЛКАНСКА  
СЮЗГЯН ИСМАИЛОВА  
ТАНЯ ТОНЧЕВА  
ТАТЯНА ДРАГНЕВА  
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА  
ТЕОДОРОА СТЕФАНОВА  
ХРИСТО БОРИСЛАВОВ  
ЦВЕТЕЛИНА АСЕНОВА  
ЦВЕТЕЛИНА МИРЧЕВА  
ЧАВДАР ВЪЛЧЕВ  
ЮЛИКА ЙОРДАНОВА