0000 0000 0000 0000
0000

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР Конкурси за административна структура - Регионална здравна инспекция - Русе

Кариера в РЗИ - Русе

2024-06-10 Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Началник на отдел”, отдел „Здравно-техническа експертиза“, дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ - Русе
2024-06-10 Списък на НЕдопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Началник на отдел”, отдел „Здравно-техническа експертиза“, дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ - Русе
2024-06-10 Уведомление за дата, място и час за провеждане на „Началник на отдел”, отдел „Здравно-техническа експертиза“, дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ - Русе конкурс за длъжността
2024-05-21 Обявление за конкурс за длъжността „Началник на отдел ” в Регионална здравна инспекция – Русе, дирекция „Обществено здраве”, отдел „Здравно-техническа експертиза“
2024-05-20 КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ЧЛ. 44, АЛ. 4 ОТ НПКПМДС ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС В ОТДЕЛ "РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ", ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"
2024-05-17 Система за определяне на резултатите от провеждането на конкурса за заемане на държавна служба за длъжността “Старши инспектор”, отдел „Радиационен конторл”, дирекция “Обществено здраве”
2024-04-29 Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Старши инспектор”, отдел „Радиационен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ - Русе
2024-04-29 Списък на на НЕдопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Старши инспектор”, отдел „Радиационен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ - Русе
2024-04-29 Уведомление за дата, място и час за провеждане на„Старши инспектор”, отдел „Радиационен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ - Русе конкурс за длъжността
2024-04-11 Обявление за конкурс за длъжността "Старши инспектор" в отдел "Радиационен контрол", дирекция "Обществено здраве"
2024-03-14 КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ЧЛ. 44, АЛ. 4 ОТ НПКПМДС ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС В ОТДЕЛ "РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ", ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"
2024-03-13 Система за определяне на резултатите от провеждането на конкурса за заемане на държавна служба за длъжността “Старши инспектор”, отдел „Радиационен конторл”, дирекция “Обществено здраве”
2024-03-01 Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Старши инспектор”, отдел „Радиационен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ - Русе
2024-03-01 Списък на на НЕдопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Старши инспектор”, отдел „Радиационен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ - Русе
2024-03-01 Уведомление за дата, място и час за провеждане на„Старши инспектор”, отдел „Радиационен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ - Русе конкурс за длъжността
2024-02-15 Обявление за конкурс за длъжността "Старши инспектор" в отдел "Радиационен контрол", дирекция "Обществено здраве"
2023-11-13 КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ЧЛ. 44, АЛ. 4 ОТ НПКПМДС ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ОТДЕЛ "ДЪЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ", ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
2023-11-10 Система за определяне на резултатите от провеждането на конкурса за заемане на държавна служба за длъжността “Началник на отдел”, отдел „Държавен здравен контрол”, дирекция „Обществено здраве”
2023-10-27 Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “Началник на отдел”, отдел „Държавен здравен контрол”, дирекция “Обществено здраве”
2023-10-27 Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “Началник на отдел”, отдел „Държавен здравен контрол”, дирекция “Обществено здраве”
2023-10-27 Уведомление за дата, място и час за провеждане на конкурс за длъжността "Началник на отдел", отдел "Държавен здравен контрол", дирекция "Обществено здраве"
2023-10-12 Обявление за конкурс за длъжността "Началник на отдел", отдел "Държавен здравен контрол", дирекция "Обществено здраве"
2023-09-25 КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ЧЛ. 44, АЛ. 4 ОТ НПКПМДС ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ОТДЕЛ "ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО", ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
2023-09-21 Система за определяне на резултатите от провеждането на конкурса за заемане на държавна служба за длъжността “Младши експерт”, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”, дирекция “Обществено здраве”.
2023-09-14 Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “Младши експерт”, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”, дирекция “Обществено здраве” в РЗИ – Русе
2023-09-14 Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “Младши експерт”, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”, дирекция “Обществено здраве” в РЗИ – Русе
2023-09-14 Уведомление за дата, място и час за провеждане на конкурс за длъжността "Младши експерт", отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето", дирекция "Обществено здраве"
2023-08-28 Обявление за конкурс за длъжността "Младши експерт" в отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето", дирекция "Обществено здраве"
2023-04-28 КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ЧЛ. 44, АЛ. 4 ОТ НПКПМДС ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС В ОТДЕЛ ПЕК, ДИРЕКЦИЯ НЗБ
2023-04-19 Система за определяне на резултатите от провеждането на конкурса за заемане на държавна служба за длъжността “Инспектор”, отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“
2023-03-30 Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Инспектор", отдел "Противоепидемичен контрол", дирекция "Надзор на заразните болести"
2023-03-30 Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Инспектор", отдел "Противоепидемичен контрол", дирекция "Надзор на заразните болести"
2023-03-30 Уведомление за дата, място и час за провеждане на конкурс за длъжността"Инспектор", отдел "Противоепидемичен контрол", дирекция "Надзор на заразните болести"
2023-03-16 Обявление за конкурс за длъжността "Инспектор", дирекция "Надзор на заразните болести", отдел "Противоепидемиологичен контрол"
2022-12-13 КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ЧЛ. 44, АЛ. 4 ОТ НПКПМДС ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС В ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"
2022-12-05 Система за определяне на резултатите от провеждането на конкурса за заемане на държавна служба за длъжността “Директор", дирекция “Обществено здраве”
2022-11-22 Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Директор на дирекция "Обществено здраве"
2022-11-22 Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Директор на дирекция "Обществено здраве"
2022-11-22 Уведомление за дата, място и час за провеждане на конкурс за длъжността "Директор на дирекция "Обществено здраве"
2022-11-03 Обявление за конкурс за длъжността директор на дирекция "Обществено здраве"
2022-10-04 КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ЧЛ. 44, АЛ. 4 ОТ НПКПМДС ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС В ДИРЕКЦИЯ АПФСО
2022-09-27 Система за определяне на резултатите от провеждането на конкурса за заемане на държавна служба за длъжността “Директор на дирекция “АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ”"
2022-09-20 Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Директор на дирекция АПФСО"
2022-09-20 Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Директор на дирекция АПФСО"
2022-09-20Уведомление за дата, място и час за провеждане на конкурс за длъжността "Директор на дирекция АПФСО"
2022-09-01 Обявление за конкурс за длъжността директор на дирекция "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ"
2021-10-27 Система за определяне на резултатите от провеждането на конкурса за заемане на държавна служба за длъжността “Директор на дирекция “Обществено здраве”
2021-10-19 Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Директор на дирекция "Обществено здраве""
2021-10-19 Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Директор на дирекция "Обществено здраве""
2021-10-19 Уведомление за дата, място и час за провеждане на конкурс за длъжността "Директор на дирекция "Обществено здраве""
2021-10-11 ИНФОМАЦИЯ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
2021-09-29 Обявление за конкурс за длъжността директор на дирекция "Обществено здраве"
2021-08-17 КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ЧЛ. 44, АЛ. 4 ОТ НПКПМДС ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС В ОТДЕЛ ДЗК
2021-08-10 Система за определяне на резултатите от провеждането на конкурса за заемане на държавна служба за длъжността “Старши инспектор”, отдел “Държавен здравен контрол”, дирекция “Обществено здраве”
2021-08-03 Уведомление за дата, място и час за провеждане на конкурс за длъжността "Старши инспектор", дирекция "Обществено здраве", отдел "Държавен здравен контрол"
2021-08-03 Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Старши инспектор", дирекция "Обществено здраве", отдел "Държавен здравен контрол"
2021-08-03 Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Инспектор", дирекция "Обществено здраве", отдел "Държавен здравен контрол"
2021-08-03 Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността " Старши инспектор ", дирекция "Обществено здраве", отдел "Държавен здравен контрол"
2021-07-14 Обявление за конкурс за длъжността "Старши инспектор", дирекция "Обществено здраве", отдел "Държавен здравен контрол"
2021-07-14 Обявление за конкурс за длъжността "Инспектор", дирекция "Обществено здраве", отдел "Държавен здравен контрол"
2020-11-17 КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ЧЛ. 44, АЛ. 4 ОТ НПКПМДС ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС В ОТДЕЛ ПБПЗ
2020-11-11 Система за определяне на резултатите от провеждането на конкурса за заемане на държавна служба за длъжността Младши експерт, в Дирекция Обществено здраве, Отдел ПБПЗ
2020-11-02 Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността младши експерт в отдел ПБПЗ
2020-11-02 Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността младши експерт в отдел ПБПЗ
2020-11-02 У В Е Д О М Л Е Н И Е за дата, място и час на провеждане на конкурса за младши експерт в отдел ПБПЗ
2020-10-13 Обявление за конкурс за длъжността "младши експерт", дирекция "Обществено здраве"
2019-09-18 Протокол от проведен конкурс за длъжността "Главен експерт", дирекция "Медицински дейности"
2019-09-18 Протокол от проведен конкурс за длъжността “Инспектор” в отдел ПЕК, дирекция НЗБ
2019-08-30 С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “Инспектор” в отдел ПЕК, дирекция НЗБ
2019-08-30 С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса за длъжността “Главен експерт” в дирекция "Медицински дейности"
2019-08-12 Обявление за конкурс за длъжността "главен експерт", дирекция "Медицински дейности"
2019-08-12 Обявление за конкурс за длъжността "Инспектор", дирекция "Надзор на заразните болести", отдел "Противоепидемиологичен контрол"
2019-07-24 Протокол от проведен конкурс за длъжността “Инспектор” в отдел ПЕК, дирекция НЗБ
2019-07-24 Протокол от проведен конкурс за длъжността “старши инспектор" в отдел "Радиационен контрол"
2019-07-05 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “старши инспектор" в отдел "Радиационен контрол"
2019-07-05 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “Инспектор” в отдел ПЕК, дирекция НЗБ
2019-06-17 Обявление за конкурс за длъжността Старши инспектор, отдел "Радиационен контрол", дирекция "Обществено здраве"
2019-06-17 Обявление за конкурс за длъжността "Инспектор", дирекция "Надзор на заразните болести", отдел "Противоепидемиологичен контрол"
2019-02-27 Протокол от проведен конкурс за длъжността Старши инспектор в отдел "Здравно-техническа експертиза"
2019-02-13 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “старши инспектор" в отдел "Здравно-техническа експертиза"
2019-01-24 Обявление за конкурс за длъжността "Старши инспектор", дирекция "Обществено здраве", отдел "Здравно-техническа експертиза"
2018-12-04 Протокол от проведен конкурс за длъжността "Главен експерт", дирекция "Медицински дейности"
2018-12-03 Протокол от проведен конкурс за длъжността “Старши инспектор” в отдел ПЕК, дирекция НЗБ
2018-11-27 Заповед за прекратяване на конкурс поради липса на кандидати за длъжността Инспектор в отдел ПЕК
2018-11-26 С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса за длъжността “Главен експерт” дирекция “Медицински дейности” в РЗИ – Русе
2018-11-26 С П И С Ъ К на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса за длъжността “Старши инспектор” отдел „Противоепидемичен контрол” дирекция “Надзор на заразните болести” в РЗИ – Русе
2018-11-05 Обявление за конкурс за длъжността "главен експерт", дирекция "Медицински дейности"
2018-11-05 Обявление за конкурс за длъжността "Инспектор", дирекция "Надзор на заразните болести", отдел "Противоепидемиологичен контрол"
2018-11-05 Обявление за конкурс за длъжността "Старши инспектор", дирекция "Надзор на заразните болести", отдел "Противоепидемиологичен контрол"
2018-08-24 Протокол от проведен конкурс за длъжността “Инспектор” в отдел ПЕК, дирекция НЗБ
2018-08-07 СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “Инспектор” в отдел „Противоепидемичен контрол” дирекция “Надзор на заразните болести” в РЗИ – Русе
2018-08-07 СПИСЪК на недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “Инспектор” в отдел „Противоепидемичен контрол” дирекция “Надзор на заразните болести” в РЗИ – Русе
2018-07-19 Обявление за конкурс за длъжността "Инспектор", дирекция "Надзор на заразните болести", отдел "Противоепидемиологичен контрол"
2018-02-19 Протокол от проведен конкурс за длъжността “Инспектор” в отдел ПЕК, дирекция НЗБ
2018-02-02 СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “Инспектор” в отдел „Противоепидемичен контрол” дирекция “Надзор на заразните болести” в РЗИ – Русе
2018-02-02 Заповед за прекратяване на конкурс за длъжността Старши инспектор в отдел „Противоепидемичен контрол” дирекция НЗБ
2018-01-15 Обявление за конкурс за длъжността "Старши инспектор", дирекция "Надзор на заразните болести", отдел "Противоепидемиологичен контрол"
2018-01-15 Обявление за конкурс за длъжността "Инспектор", дирекция "Надзор на заразните болести", отдел "Противоепидемиологичен контрол"
2017-12-19 Заповед за прекратяване на конкурс поради липса на кандидати за длъжността Старши инспектор в отдел ПЕК Изтриване на новина
2017-12-04 Обявление за конкурс за длъжността "Старши инспектор", дирекция "Надзор на заразните болести", отдел "Противоепидемиологичен контрол"
2017-11-20 Протокол от проведен конкурс за длъжността “Инспектор” в отдел ПЕК, дирекция НЗБ
2017-11-15 Протокол от проведен конкурс за длъжността "Старши експерт", дирекция "Обществено здраве", отдел "Лабораторни изследвания"
2017-11-10 Протокол от проведен конкурс за длъжността “Старши инспектор” в отдел ПЕК, дирекция НЗБ
2017-10-24 Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността “Старши експерт” в отдел Лабораторни изследвания
2017-10-24 Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “Старши инспектор” в отдел ПЕК, дирекция НЗБ
2017-10-24 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “Инспектор” в отдел ПЕК, дирекция НЗБ
2017-10-13 Протокол от проведен конкурс за длъжността “старши инспектор” в отдел ЗТЕ
2017-10-12 Протокол от проведен конкурс за длъжността “инспектор” в отдел ПБПЗ
2017-10-05 Обявление за конкурс за длъжността "Инспектор", дирекция "Надзор на заразните болести", отдел "Противоепидемиологичен контрол"
2017-10-05 Обявление за конкурс за длъжността "Старши инспектор", дирекция "Надзор на заразните болести", отдел "Противоепидемиологичен контрол"
2017-10-05 Обявление за конкурс за длъжността "Старши експерт", дирекция "Обществено здраве", отдел "Лабораторни изследвания"
2017-09-28 Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “Инспектор” в отдел ПБПЗ
2017-09-28 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “старши инспектор" в отдел "Здравно-техническа експертиза"
2017-09-11 Обявление за конкурс за длъжността "Инспектор", дирекция “Обществено здраве”, отдел “Профилактика на болестите и промоция на здравето”
2017-09-11 Обявление за конкурс за длъжността "Старши инспектор", дирекция "Обществено здраве", отдел "Здравно-техническа експертиза"
2017-06-12 Протокол от проведен конкурс за длъжността “Главен експерт” дирекция “Медицински дейности” в РЗИ - Русе
2017-06-02 Протокол от проведен конкурс за длъжността “старши експерт” в отдел ПБПЗ
2017-05-26 Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “главен експерт” в дирекция МД
2017-05-26 Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “главен експерт” в дирекция МД
2017-05-23 Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “старши експерт” в отдел ПБПЗ
2017-05-23 Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “старши експерт” в отдел ПБПЗ
2017-05-12 Обявление за конкурс за длъжността "главен експерт", дирекция "Медицински дейности"
2017-05-09 Протокол от проведен конкурс за длъжността “старши инспектор" в отдел "Радиационен контрол"
2017-05-09 Протокол от проведен конкурс за длъжността “главен инспектор" в отдел "Радиационен контрол"
2017-05-04 Обявление за конкурс за длъжността "Старши експерт", дирекция "Обществено здраве"
2017-04-24 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “главен инспектор" в отдел "Радиационен контрол"
2017-04-24 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “старши инспектор" в отдел "Радиационен контрол"
2017-04-06 Обявление за конкурс за длъжността Главен инспектор, отдел "Радиационен контрол", дирекция "Обществено здраве"
2017-04-06 Обявление за конкурс за длъжността Старши инспектор, отдел "Радиационен контрол", дирекция "Обществено здраве"
2017-01-13 Протокол от проведен конкурс за длъжността "Младши експерт", дирекция "Надзор на заразните болести", отдел "Медицински изследвания"
2017-01-04 Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “Младши експерт” дирекция „Надзор на заразните болести” отдел „Медицински изследвания”
2016-12-16 Обявление за конкурс за длъжността "Младши експерт", дирекция "Надзор на заразните болести", отдел "Медицински изследвания"
2016-12-12 Протокол от проведен конкурс за длъжността “старши експерт” в отдел Лабораторни изследвания
2016-11-24 Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността “старши експерт” в отдел Лабораторни изследвания
2016-11-24 Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността “старши експерт” в отдел Лабораторни изследвания
2016-11-03 Обявление за конкурс за длъжността "Старши експерт", дирекция "Обществено здраве"
2016-10-24 Извлечение от Протокол, относно проведен конкурс за длъжност “главен експерт”, дирекция "Медицински дейности"
2016-10-10 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “главен експерт” в дирекция "Медицински дейности"
2016-09-19 Обявление за конкурс за длъжността "главен експерт", дирекция "Медицински дейности"
2016-05-14 Протокол от проведен конкурс за длъжността "главен експерт", дирекция "Медицински дейности"
2016-05-05 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “главен експерт” в дирекция МД
2016-04-14 Обявление за конкурс за длъжността "главен експерт", дирекция "Медицински дейности"
2016-03-30 Извлечение от Протокол, относно проведен конкурс за длъжност “Директор дирекция”, дирекция "Медицински дейности"
2016-03-25 Протокол от проведен конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в РЗИ – Русе, дирекция “Обществено здраве”, отдел “Радиационен контрол”
2016-03-23 Извлечение от Протокол, относно проведен конкурс за длъжност “главен експерт”, дирекция "Медицински дейности"
2016-03-16 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “Директор на дирекция”, дирекция "Медицински дейности"
2016-03-08 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “главен експерт”, отдел РК, дирекция "Обществено здраве"
2016-03-08 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “главен експерт”, дирекция "Медицински дейности"
2016-02-24 Обявление за конкурс за длъжността "Директор на дирекция", дирекция "Медицински дейности"
2016-02-16 Обявление за конкурс за длъжността "главен експерт", дирекция "Медицински дейности"
2016-02-16 Обявление за конкурс за длъжността "главен експерт", отдел РК, дирекция "Обществено здраве"
2015-12-22 Извлечение от Протокол, относно проведен конкурс за длъжност заместник директор на РЗИ - Русе
2015-11-16 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Главен експерт в отдел "Радиационен контрол", дирекция ОЗ
2015-11-09 Обявление за конкурс за длъжността ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР на РЗИ – Русе
2015-10-26 Обявление за конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в РЗИ – Русе, дирекция “Обществено здраве”, отдел “Радиационен контрол”
2015-07-03 Извлечение от Протокол, относно проведен конкурс за длъжност “главен експерт”, дирекция “Обществено здраве”, отдел “Профилактика на болестите и промоция на здравето”
2015-06-23 Списък с допуснатите кандидати 23-06-2015
2015-06-02 Обявление за конкурс за длъжността "главен експерт", дирекция “Обществено здраве”, отдел “Профилактика на болестите и промоция на здравето”
2014-07-16 Протокол от проведен конкурс за длъжност "началник на отдел", дирекция "Надзор на заразните болести"
2014-06-25 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "началник на отдел"
2014-06-04 Обявление за конкурс за длъжността "началник на отдел", дирекция "Надзор на заразните болести"
2013-07-29 Извлечение от Протокол, относно проведен конкурс за длъжност “младши експерт”, дирекция
2013-07-22 Извлечение от Протокол, относно проведен конкурс за длъжност “главен експерт”, дирекция
2013-07-12 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “младши експерт”
2013-07-12 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността “главен експерт”
2013-06-21 Обявление за конкурс за длъжността "младши експерт", дирекция "Обществено здраве"