0000 0000 0000 0000
0000

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за приемане, регистрация и разглеждане на сигнали за нередности, съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения в РЗИ - Русе
ЗАПОВЕД за определяне на длъжностни лица по ЗЗЛПОИ
Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения