0000 0000 0000 0000
0000

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

Форми на Уведомления за изтегляне и попълване


Уведомление за регистрация на Оптика -> изтегли)
Уведомление при започване на дейността на обекти с обществено предназначение -> изтегли)
Уведомление при започване на дейност с транспортни средства за обществен превоз или с транспортни средства със специално предназначение -> изтегли)
Уведомление при настъпване на промяна в обстоятелствата на извършваната дейност -> изтегли)
Подаване на подписани с електронен подпис УВЕДОМЛЕНИЯ и ПРИЛОЖЕНИЯ към тях
за ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ на електронен адрес:

zte_oop@rzi-ruse.com