0000 0000 0000 0000
0000

Фактор на жизнената среда 2 - ВЪЗДУХ

Мониторинг за качеството на въздуха на гр. Русе 2024 г.   03.06.2024
АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАД РУСЕ ЗА 2023 ГОДИНА   14.05.2024
Мониторинг за качеството на въздуха на гр. Русе 2023 г.   23.01.2024
АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАД РУСЕ ЗА 2022 ГОДИНА   13.06.2023
АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАД РУСЕ ЗА 2021 ГОДИНА   05.12.2022
Mониторинг на качеството на атмосферния въздух 2021 г   17.03.2022
АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАД РУСЕ ЗА 2020 ГОДИНА   31.01.2022
Mониторинг на качеството на атмосферния въздух 2020 г   08.10.2020
АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАД РУСЕ ЗА 2019 ГОДИНА   17.06.2020
Mониторинг на качеството на атмосферния въздух 2019 г   02.01.2020
ДОКЛАД ВЪЗДУХ 2018   20.06.2019
Mониторинг на качеството на атмосферния въздух 2018 г.   17.01.2019
АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАД РУСЕ ЗА 2017 ГОДИНА   14.06.2018
Mониторинг на качеството на атмосферния въздух 2017 г.   08.01.2018
ДОКЛАД И АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАД РУСЕ ЗА 2016 ГОДИНА   17.05.2017
Наблюдение на качеството на атмосферния въздух, съгласно годишна програма за мониторинг   17.10.2016
АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАД РУСЕ ЗА 2015 ГОДИНА   03.06.2016
АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАД РУСЕ ЗА 2014 г.   30.05.2016
Доклад за качеството на въздуха на гр. Русе 2014   04.06.2015
АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАД РУСЕ 2013г.   23.05.2014
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ГРАД РУСЕ 1997-1999г. и 2008-2012г.   28.03.2013
ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ГРАД РУСЕ ЗА 2012 ГОДИНА   08.03.2013
Доклад за качеството на въздуха на гр. Русе 2011г.   20.11.2012