0000
0000

ИМУНИЗАЦИИ

ГОДИШЕН ПЛАН за 2020 г. Приложение № 8а към чл. 16, ал. 1, т. 1   ..
Mесечна заявка за необходимите дози биопродукти по видове за обхващане на задължителни имунизации и реимунизации ЮЛИ И АВГУСТ 2019   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. ЮНИ 2019   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. МАЙ 2019   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. АПРИЛ 2019 г. и указания за изготвяне на ТРИМЕСЕЧНИЯ отчет за извършените имунизации и реимунизации през 1-ВО ТРИМ. 2019 г.   ..
НОВО Приложение № 7а " Отчет за изразходваните биопродукти в дози"   ..
НОВО Приложение № 7   ..
Заповед - областна специализирана комисия за освобождаване от задължителни имунизации на лица по медицински противопоказания за срок по-дълъг от 3 месеца   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. МАРТ 2019   ..
Допълн. указания от МЗ, регл. с писмо 16-00-29/11.12.2018, касаещи начина на провеждане на първичната имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит тип Б САМО на деца родени през деветм-е 2018 г. без осиг. 3   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. ЯНУАРИ 2019 г. и указания за изготвяне на ГОДИШНИЯ отчет за извършените имунизации и реимунизации през 2018 г.   ..
Справка за НЕОБХВАНАТИТЕ със задължителни планови имунизации през 2018 г. (Excel)   ..
НОВА БЛАНКА-МЕСЕЧНА ЗАЯВКА ВАКСИНИ ЗА 2019 Г. на подлежащите на задължителни планови имунизации и необходимите дози биопродукти по видове и количества за тяхното обхващане.   ..
СПЕШНА справка относно обезпечеността на децата, родени от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г. с три дози Pentaxim и получаване на биопродукти през м. декември 2018.   ..
Актуална СПРАВКА за необходимите дози петкомпонентна ваксина Pentaxim за довършване на първична имунизация на децата, родени от 01.01.2018 до 30.09.2018   ..
ГРИП ЕПИДЕМИОЛОГИЯ, КЛИНИКА, УСЛОЖНЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКА, ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН НАДЗОР   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. НОЕМВРИ 2018   ..
ПРОМЕНИ ВЪВ ВИДОВЕТЕ ВАКСИНИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. ОКТОМВРИ 2018   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. СЕПТЕМВРИ 2018 г.   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. ЮЛИ и АВГУСТ 2018 г.   ..
СПРАВКА за необходимите дози петкомпонентна ваксина Pentaxim и монохепатитна ваксина Engerix B за провеждане на първична имунизация на децата родени след 31.12.2017 г. (XLS)   ..
Писмо с указания относно СПРАВКА за необходимите дози петкомпонентна ваксина Pentaxim и монохепатитна ваксина Engerix B за провеждане на първична имунизация на децата родени след 31.12.2017 г.   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. ЮНИ 2018 г.   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. МАЙ 2018 г.   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. МАРТ 2018 г.   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. АПРИЛ 2018 г.   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. ФЕВРУАРИ 2018 г.   ..
Справка за шесткомпонентна ваксина Infanrix hexa   ..
Писмо относно шесткомпонентна ваксина Infanrix hexa ..   ..