0000
0000

ИМУНИЗАЦИИ

Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. НОЕМВРИ 2019 г.   ..
Mесечна заявка за необходимите дози биопродукти по видове за обхващане на задължителни имунизации и реимунизации СЕПТЕМВРИ 2019   ..
ГОДИШЕН ПЛАН за 2020 г. Приложение № 8а към чл. 16, ал. 1, т. 1   ..
Mесечна заявка за необходимите дози биопродукти по видове за обхващане на задължителни имунизации и реимунизации ЮЛИ И АВГУСТ 2019   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. ЮНИ 2019   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. МАЙ 2019   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. АПРИЛ 2019 г. и указания за изготвяне на ТРИМЕСЕЧНИЯ отчет за извършените имунизации и реимунизации през 1-ВО ТРИМ. 2019 г.   ..
НОВО Приложение № 7а " Отчет за изразходваните биопродукти в дози"   ..
НОВО Приложение № 7   ..
Заповед - областна специализирана комисия за освобождаване от задължителни имунизации на лица по медицински противопоказания за срок по-дълъг от 3 месеца   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. МАРТ 2019   ..
Допълн. указания от МЗ, регл. с писмо 16-00-29/11.12.2018, касаещи начина на провеждане на първичната имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит тип Б САМО на деца родени през деветм-е 2018 г. без осиг. 3   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. ЯНУАРИ 2019 г. и указания за изготвяне на ГОДИШНИЯ отчет за извършените имунизации и реимунизации през 2018 г.   ..
НОВА БЛАНКА-МЕСЕЧНА ЗАЯВКА ВАКСИНИ ЗА 2019 Г. на подлежащите на задължителни планови имунизации и необходимите дози биопродукти по видове и количества за тяхното обхващане.   ..
Справка за НЕОБХВАНАТИТЕ със задължителни планови имунизации през 2018 г. (Excel)   ..
СПЕШНА справка относно обезпечеността на децата, родени от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г. с три дози Pentaxim и получаване на биопродукти през м. декември 2018.   ..
Актуална СПРАВКА за необходимите дози петкомпонентна ваксина Pentaxim за довършване на първична имунизация на децата, родени от 01.01.2018 до 30.09.2018   ..
ГРИП ЕПИДЕМИОЛОГИЯ, КЛИНИКА, УСЛОЖНЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКА, ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН НАДЗОР   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. НОЕМВРИ 2018   ..
ПРОМЕНИ ВЪВ ВИДОВЕТЕ ВАКСИНИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. ОКТОМВРИ 2018   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. СЕПТЕМВРИ 2018 г.   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. ЮЛИ и АВГУСТ 2018 г.   ..
СПРАВКА за необходимите дози петкомпонентна ваксина Pentaxim и монохепатитна ваксина Engerix B за провеждане на първична имунизация на децата родени след 31.12.2017 г. (XLS)   ..
Писмо с указания относно СПРАВКА за необходимите дози петкомпонентна ваксина Pentaxim и монохепатитна ваксина Engerix B за провеждане на първична имунизация на децата родени след 31.12.2017 г.   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. ЮНИ 2018 г.   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. МАЙ 2018 г.   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. МАРТ 2018 г.   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. АПРИЛ 2018 г.   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. ФЕВРУАРИ 2018 г.   ..
Писмо относно шесткомпонентна ваксина Infanrix hexa ..   ..
Справка за шесткомпонентна ваксина Infanrix hexa   ..