0000
0000

ИМУНИЗАЦИИ

Организация на работа по имунопрофилактика във връзка с отчитане на извършените имунизации и реимунизации на подлежащите през 1-во шестмесечие 2020 г. месечна заявка за необходимите дози биопродукти по видове и количества за обхващане на подлежащите на за   ..
ОТЧЕТ за изразходваните биопродукти в дози   ..
СВЕДЕНИЕ за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика през периода ……......... на 20 ............... г   ..
Нова организация на работа на Областната специализирана комисия за отлагане по медицински противопоказания на задължителните имунизации и реимунизации   ..
МОЛБА-ЗАЯВЛЕНИЕ ОТЛАГАНЕ ИМУНИЗАЦИИ   ..
НОВ ФОРМУЛЯР за МЕСЕЧНА ЗАЯВКА за необходимите дози биопродукти по видове и количества за обхващане на подлежащите на задължителни имунизации и реимунизации 2020 г./XLS/   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. ЮНИ 2020 г.   ..
Mесечна заявка за необходимите дози биопродукти по видове и количества за обхващане на подлежащите на задължителни имунизации и реимунизации през месец МАРТ 2020 г.   ..
Mесечна заявка за необходимите дози биопродукти по видове и количества за обхващане на подлежащите на задължителни имунизации и реимунизации през месец ФЕВРУАРИ 2020 г.   ..
Справка за необхванатите със задължителни имунизации и реимунизации по други немедицински причини през периода: годишен 2019 г.   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. ЯНУАРИ 2020 г; промени в Имунизационен календар; отчет 2019 г.   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. НОЕМВРИ 2019 г.   ..
Mесечна заявка за необходимите дози биопродукти по видове за обхващане на задължителни имунизации и реимунизации СЕПТЕМВРИ 2019   ..
ГОДИШЕН ПЛАН за 2020 г. Приложение № 8а към чл. 16, ал. 1, т. 1   ..
Mесечна заявка за необходимите дози биопродукти по видове за обхващане на задължителни имунизации и реимунизации ЮЛИ И АВГУСТ 2019   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. ЮНИ 2019   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. МАЙ 2019   ..
НОВО Приложение № 7а " Отчет за изразходваните биопродукти в дози"   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. АПРИЛ 2019 г. и указания за изготвяне на ТРИМЕСЕЧНИЯ отчет за извършените имунизации и реимунизации през 1-ВО ТРИМ. 2019 г.   ..
НОВО Приложение № 7   ..
Заповед - областна специализирана комисия за освобождаване от задължителни имунизации на лица по медицински противопоказания за срок по-дълъг от 3 месеца   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. МАРТ 2019   ..
Допълн. указания от МЗ, регл. с писмо 16-00-29/11.12.2018, касаещи начина на провеждане на първичната имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит тип Б САМО на деца родени през деветм-е 2018 г. без осиг. 3   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. ЯНУАРИ 2019 г. и указания за изготвяне на ГОДИШНИЯ отчет за извършените имунизации и реимунизации през 2018 г.   ..
Справка за НЕОБХВАНАТИТЕ със задължителни планови имунизации през 2018 г. (Excel)   ..
СПЕШНА справка относно обезпечеността на децата, родени от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г. с три дози Pentaxim и получаване на биопродукти през м. декември 2018.   ..
Актуална СПРАВКА за необходимите дози петкомпонентна ваксина Pentaxim за довършване на първична имунизация на децата, родени от 01.01.2018 до 30.09.2018   ..
ГРИП ЕПИДЕМИОЛОГИЯ, КЛИНИКА, УСЛОЖНЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКА, ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН НАДЗОР   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. НОЕМВРИ 2018   ..
ПРОМЕНИ ВЪВ ВИДОВЕТЕ ВАКСИНИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. ОКТОМВРИ 2018   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. СЕПТЕМВРИ 2018 г.   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. ЮЛИ и АВГУСТ 2018 г.   ..
СПРАВКА за необходимите дози петкомпонентна ваксина Pentaxim и монохепатитна ваксина Engerix B за провеждане на първична имунизация на децата родени след 31.12.2017 г. (XLS)   ..
Писмо с указания относно СПРАВКА за необходимите дози петкомпонентна ваксина Pentaxim и монохепатитна ваксина Engerix B за провеждане на първична имунизация на децата родени след 31.12.2017 г.   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. ЮНИ 2018 г.   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. МАЙ 2018 г.   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. АПРИЛ 2018 г.   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. МАРТ 2018 г.   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. ФЕВРУАРИ 2018 г.   ..
Справка за шесткомпонентна ваксина Infanrix hexa   ..
Писмо относно шесткомпонентна ваксина Infanrix hexa ..   ..