0000
0000

ИМУНИЗАЦИИ

ГРИП ЕПИДЕМИОЛОГИЯ, КЛИНИКА, УСЛОЖНЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКА, ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН НАДЗОР   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. НОЕМВРИ 2018   ..
ПРОМЕНИ ВЪВ ВИДОВЕТЕ ВАКСИНИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. ОКТОМВРИ 2018   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. СЕПТЕМВРИ 2018 г.   ..
ГОДИШЕН ПЛАН за 2019 г. Приложение № 8а към чл. 16, ал. 1, т. 1 (изм. - ДВ, бр. 38 от 2017 г.)   ..
Справка за необхванатите към 30.06.2018 г. с Tetraxim деца, родени през 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г.   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. ЮЛИ и АВГУСТ 2018 г.   ..
Справка за необхванатите към 30.06.2018 г. със задължителни имунизации и реимунизации деца до 2-годишна възраст - родени 2015-2017 г.   ..
СПРАВКА за необходимите дози петкомпонентна ваксина Pentaxim и монохепатитна ваксина Engerix B за провеждане на първична имунизация на децата родени след 31.12.2017 г. (XLS)   ..
Писмо с указания относно СПРАВКА за необходимите дози петкомпонентна ваксина Pentaxim и монохепатитна ваксина Engerix B за провеждане на първична имунизация на децата родени след 31.12.2017 г.   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. ЮНИ 2018 г.   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. МАЙ 2018 г.   ..
Сведение за извършените задължителни имунизации и реимунизации Приложение № 7   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. МАРТ 2018 г.   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. АПРИЛ 2018 г.   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. ФЕВРУАРИ 2018 г.   ..
БЛАНКА-МЕСЕЧНА ЗАЯВКА ВАКСИНИ за 2018 г. на подлежащите на задължителни планови имунизации и необходимите дози биопродукти по видове и количества за тяхното обхващане (Excel)   ..
Писмо относно шесткомпонентна ваксина Infanrix hexa ..   ..
Справка за шесткомпонентна ваксина Infanrix hexa   ..
ОТЧЕТ за изразходваните биопродукти в дози Приложение № 7а към чл. 13, ал. 3   ..