0000
0000

ИМУНИЗАЦИИ

Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. ЯНУАРИ 2022 г. и указания за изготвяне на ГОДИШНИЯ отчет за извършените имунизации и реимунизации през 2021 г.  
НОВО Приложение 7а_2021 г. ОТЧЕТ за изразходваните биопродукти в дози 2021 г.  
Справка за НЕОБХВАНАТИТЕ със задължителни планови имунизации през 2021 г. /xls/  
ЗАЯВКА за получаване на ваксини срещу COVID-19 /XLS/  
ФОРМУЛЯР за МЕСЕЧНА ЗАЯВКА за необходимите дози биопродукти по видове и количества за обхващане на подлежащите на задължителни имунизации и реимунизации 2021 г./XLS/  
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА ВАКСИНАЦИЯТА СРЕЩУ COVID-19  
Справка за шесткомпонентна ваксина Infanrix hexa  
Процедура за промени на данни и записи в НЗИС  
Приложение № 1. ЛЗ_Заявка-декларация за анулиране на записи в НЗИС – при необходимост от пълно анулиране на електронни документи (записи);  
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА КОРЕКЦИИ в НЗИС модул е-Имунизация  
Приложение № 4. РЗИ_Заявка-декларация за корекции на данни в НЗИС по подаден сигнал/жалба от гражданин;  
Приложение № 3. РЗИ_Заявка-декларация за анулиране на записи в НЗИС по подаден сигнал/жалба от гражданин;  
Приложение № 2. ЛЗ_Заявка-декларация за корекции на данни в НЗИС – при необходимост от коригиране на специфични данни във вече съществуващи електронни документи (записи);  
Справка за шесткомпонентна ваксина Infanrix hexa 04-07-2021г.  
Писмо Изх.№ 09-19/07-04-2021г. относно шесткомпонентна ваксина Infanrix hexa  
График за подаване на документи и получаване на удостоверения с решения на Областната специализирана комисия за отлагане по медицински противопоказания на задължителните имунизации и реимунизации за срок по-дълъг от три месеца  
СВЕДЕНИЕ за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика през периода ……......... на 20 ............... г  
ОТЧЕТ за изразходваните биопродукти в дози  
Нова организация на работа на Областната специализирана комисия за отлагане по медицински противопоказания на задължителните имунизации и реимунизации  
МОЛБА-ЗАЯВЛЕНИЕ ОТЛАГАНЕ ИМУНИЗАЦИИ  
ГРИП ЕПИДЕМИОЛОГИЯ, КЛИНИКА, УСЛОЖНЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКА, ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН НАДЗОР