0000 0000 0000 0000
0000

ИМУНИЗАЦИИ

НОВО Приложение 7_2023 г. СВЕДЕНИЕ за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика през периода ......... на 20 ......... г.  
Писмо до РЗОК/ОПЛ относно месечна заявка за необходимите дози биопродукти по видове и количества за обхващане на подлежащите на задължителни имунизации и реимунизации през месец АПРИЛ 2023 г.  
НОВО Приложение 7_2023 г. ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОТЧЕТ за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации на лица, които са с изостанали имунизации, подлежали през минали години, но са обхванати през настоящия отчетен период  
Организация и график за дейността на Областната специализирана комисия за отлагане по медицински противопоказания на задължителните имунизации и реимунизации за срок по-дълъг от три месеца през 2023 г  
Писмо до РЗОК/ОПЛ относно месечна заявка за необходимите дози биопродукти по видове и количества за обхващане на подлежащите на задължителни имунизации и реимунизации през месец МАРТ 2023 г.  
НОВА ЗАЯВКА за получаване на ваксини срещу COVID-19 /XLS/  
Писмо до РЗОК/ОПЛ за годишния отчет по имунопрофилактика през 2022 г. и месечна заявка за необходимите дози биопродукти по видове и количества за обхващане на подл. на задължителни имунизации и реимунизации през ЯНУАРИ 2023 г.  
НОВО Приложение 7_2022 г. СВЕДЕНИЕ за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика през периода ......... на 20 ......... г.  
НОВО Приложение 7а_2022 г. Приложение 7а_2022 г. ОТЧЕТ за изразходваните биопродукти в дози през 2022 г.  
Справка за необхванати с имунизации през 2022 г.  
ФОРМУЛЯР за МЕСЕЧНА ЗАЯВКА за необходимите дози биопродукти по видове и количества за обхващане на подлежащите на задължителни имунизации и реимунизации 2022 г.  
АДАПТИРАНА БИВАЛЕНТНА ВАКСИНА СРЕЩУ COVID-19  
Възможни ваксинационни схеми при ваксините срещу COVID-19  
ОТНОСНО прилагане на четвърта доза (втори бустер) иРНК ваксина срещу COVID-19  
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. ЮЛИ и АВГУСТ 2022 г. и указания за изготвяне на отчет за извършените имунизации и реимунизации през 1-ВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2022 г., ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2023 г. за броя на под  
-Приложение № 8а към чл. 16, ал. 1, т. 1 ГОДИШЕН ПЛАН за 2023 г.  
Указания относно необходимите документи, които български пенсионери, ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина следва да предоставят в РЗИ и реда за процедиране за изпълнение на Постановление № 474 от 2021 г. на МС  
Дългосрочни последици за здравето след COVID-19  
COVID-19 и ваксинацията при хора, страдащи от сърдечно-съдови заболявания  
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. АПРИЛ 2022 г. и указания за изготвяне на отчет за извършените имунизации и реимунизации през 1-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г.  
Хроничните белодробни заболявания, COVID-19 и ваксинацията срещу коронавирусната инфекция  
COVID-19 и ваксинацията при страдащите от нервни заболявания  
Oрганизация и график за дейността на Областната специализирана комисия за отлагане по медицински противопоказания на задължителните имунизации и реимунизации за срок по-дълъг от три месеца през 2022 г  
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА ВАКСИНАЦИЯТА СРЕЩУ COVID-19  
Справка за шесткомпонентна ваксина Infanrix hexa  
Процедура за промени на данни и записи в НЗИС  
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА КОРЕКЦИИ в НЗИС модул е-Имунизация  
Приложение № 4. РЗИ_Заявка-декларация за корекции на данни в НЗИС по подаден сигнал/жалба от гражданин;  
Приложение № 2. ЛЗ_Заявка-декларация за корекции на данни в НЗИС – при необходимост от коригиране на специфични данни във вече съществуващи електронни документи (записи);  
Приложение № 1. ЛЗ_Заявка-декларация за анулиране на записи в НЗИС – при необходимост от пълно анулиране на електронни документи (записи);  
Приложение № 3. РЗИ_Заявка-декларация за анулиране на записи в НЗИС по подаден сигнал/жалба от гражданин;  
Писмо Изх.№ 09-19/07-04-2021г. относно шесткомпонентна ваксина Infanrix hexa  
МОЛБА-ЗАЯВЛЕНИЕ ОТЛАГАНЕ ИМУНИЗАЦИИ  
Нова организация на работа на Областната специализирана комисия за отлагане по медицински противопоказания на задължителните имунизации и реимунизации  
ГРИП ЕПИДЕМИОЛОГИЯ, КЛИНИКА, УСЛОЖНЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКА, ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН НАДЗОР