0000
0000

ИМУНИЗАЦИИ

НОВО Приложение № 7а " Отчет за изразходваните биопродукти в дози" 2021 г.   ..
ФОРМУЛЯР за МЕСЕЧНА ЗАЯВКА за необходимите дози биопродукти по видове и количества за обхващане на подлежащите на задължителни имунизации и реимунизации 2021 г./XLS/   ..
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА ВАКСИНАЦИЯТА СРЕЩУ COVID-19   ..
ЗАЯВКА за получаване на ваксини срещу COVID-19 /XLS/   ..
Справка за шесткомпонентна ваксина Infanrix hexa   ..
Процедура за промени на данни и записи в НЗИС   ..
Приложение № 1. ЛЗ_Заявка-декларация за анулиране на записи в НЗИС – при необходимост от пълно анулиране на електронни документи (записи);   ..
Приложение № 2. ЛЗ_Заявка-декларация за корекции на данни в НЗИС – при необходимост от коригиране на специфични данни във вече съществуващи електронни документи (записи);   ..
Приложение № 4. РЗИ_Заявка-декларация за корекции на данни в НЗИС по подаден сигнал/жалба от гражданин;   ..
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА КОРЕКЦИИ в НЗИС модул е-Имунизация   ..
Приложение № 3. РЗИ_Заявка-декларация за анулиране на записи в НЗИС по подаден сигнал/жалба от гражданин;   ..
Писмо Изх.№ 09-19/07-04-2021г. относно шесткомпонентна ваксина Infanrix hexa   ..
Справка за шесткомпонентна ваксина Infanrix hexa 04-07-2021г.   ..
График за подаване на документи и получаване на удостоверения с решения на Областната специализирана комисия за отлагане по медицински противопоказания на задължителните имунизации и реимунизации за срок по-дълъг от три месеца   ..
Писмо с указания относно ГОДИШНО ОТЧИТАНЕ на извършените имунизации през 2020г.; МЕСЕЧНА заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. ЯНУАРИ 2021 г   ..
Организация на работа по имунопрофилактика във връзка с отчитане на извършените имунизации и реимунизации на подлежащите през 1-во шестмесечие 2020 г. месечна заявка за необходимите дози биопродукти по видове и количества за обхващане на подлежащите на за   ..
ОТЧЕТ за изразходваните биопродукти в дози   ..
СВЕДЕНИЕ за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика през периода ……......... на 20 ............... г   ..
Нова организация на работа на Областната специализирана комисия за отлагане по медицински противопоказания на задължителните имунизации и реимунизации   ..
МОЛБА-ЗАЯВЛЕНИЕ ОТЛАГАНЕ ИМУНИЗАЦИИ   ..
НОВ ФОРМУЛЯР за МЕСЕЧНА ЗАЯВКА за необходимите дози биопродукти по видове и количества за обхващане на подлежащите на задължителни имунизации и реимунизации 2020 г./XLS/   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. ЮНИ 2020 г.   ..
Mесечна заявка за необходимите дози биопродукти по видове и количества за обхващане на подлежащите на задължителни имунизации и реимунизации през месец МАРТ 2020 г.   ..
Mесечна заявка за необходимите дози биопродукти по видове и количества за обхващане на подлежащите на задължителни имунизации и реимунизации през месец ФЕВРУАРИ 2020 г.   ..
Справка за необхванатите със задължителни имунизации и реимунизации по други немедицински причини през периода: годишен 2019 г.   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. ЯНУАРИ 2020 г; промени в Имунизационен календар; отчет 2019 г.   ..
Mесечна заявка за необходимите дози биопродукти по видове за обхващане на задължителни имунизации и реимунизации СЕПТЕМВРИ 2019   ..
ГОДИШЕН ПЛАН за 2020 г. Приложение № 8а към чл. 16, ал. 1, т. 1   ..
Mесечна заявка за необходимите дози биопродукти по видове за обхващане на задължителни имунизации и реимунизации ЮЛИ И АВГУСТ 2019   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. МАЙ 2019   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. АПРИЛ 2019 г. и указания за изготвяне на ТРИМЕСЕЧНИЯ отчет за извършените имунизации и реимунизации през 1-ВО ТРИМ. 2019 г.   ..
НОВО Приложение № 7 СВЕДЕНИЕ за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации   ..
Заповед - областна специализирана комисия за освобождаване от задължителни имунизации на лица по медицински противопоказания за срок по-дълъг от 3 месеца   ..
Писмо с указания относно заявка за необходимите биопродукти по видове и количества през м. МАРТ 2019   ..
Допълн. указания от МЗ, регл. с писмо 16-00-29/11.12.2018, касаещи начина на провеждане на първичната имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит тип Б САМО на деца родени през деветм-е 2018 г. без осиг. 3   ..
Справка за НЕОБХВАНАТИТЕ със задължителни планови имунизации през 2018 г. (Excel)   ..
СПЕШНА справка относно обезпечеността на децата, родени от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г. с три дози Pentaxim и получаване на биопродукти през м. декември 2018.   ..
Актуална СПРАВКА за необходимите дози петкомпонентна ваксина Pentaxim за довършване на първична имунизация на децата, родени от 01.01.2018 до 30.09.2018   ..
ГРИП ЕПИДЕМИОЛОГИЯ, КЛИНИКА, УСЛОЖНЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКА, ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН НАДЗОР   ..
ПРОМЕНИ ВЪВ ВИДОВЕТЕ ВАКСИНИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ   ..
Писмо с указания относно СПРАВКА за необходимите дози петкомпонентна ваксина Pentaxim и монохепатитна ваксина Engerix B за провеждане на първична имунизация на децата родени след 31.12.2017 г.   ..
СПРАВКА за необходимите дози петкомпонентна ваксина Pentaxim и монохепатитна ваксина Engerix B за провеждане на първична имунизация на децата родени след 31.12.2017 г. (XLS)   ..