0000
0000

Състави ТЕЛК; ЛКК 2020г.

22.04.2020ЛКК към СБАЛПФЗ „д-р Димитър Граматиков”- гр. Русе
27.02.2020ЛКК към Медицински център „Медик консулт” ЕООД
27.02.2020ЛКК към УМБАЛ Медика гр. Русе
28.01.2020ЛКК към ДКЦ 1 гр. Русе
13.12.2019Състави ТЕЛК-УМБАЛ Канев АД - гр.Русе 2020г
06.12.2019ЛКК към Медицински институт на МВР
02.12.2019ЛКК към АИСГМП- П "А+Ю" ООД гр. Русе
26.11.2019ЛКК към АГСИМПОТ "Ортомедикс" ЕООД гр. Русе
26.11.2019ЛКК към ДКЦ 2 гр. Русе
26.11.2019ЛКК към КОЦ гр. Русе
26.11.2019 ЛКК към МБАЛ “Юлия Вревска “ – Бяла“ ЕООД гр. Бяла
26.11.2019ЛКК към СБАЛК “МЕДИКА КОР ” ЕАД гр.Русе
26.11.2019"Медицински център Доктор Кунев" ЕООД - гр. Русе
26.11.2019 ЛКК към МЦ “МЕДИКА-ЕКСПЕРТ” ЕООД - гр.Русе
26.11.2019ЛКК към МЦ “Санси“ ЕООД
26.11.2019ЛКК към МЦ -1 Бяла ЕООД
26.11.2019 ЛКК към МЦ -1 Русе ЕООД
26.11.2019ЛКК към СБАЛФРМ “МЕДИКА” ООД - гр.Русе
26.11.2019ЛКК към ТДКЦ ЕООД - Русе
26.11.2019ЛКК към Център по дентална медицина 1 Русе ЕООД
26.11.2019 ЛКК към МЦ гр. Русе
26.11.2019ЛКК към ДПБ гр. Бяла
26.11.2019ЛКК към УМБАЛ Канев гр. Русе
26.11.2019ЛКК към ЦПЗ гр. Русе