0000 0000 0000 0000
0000

Състави ТЕЛК; ЛКК

20.06.2024ЛКК ТДКЦ
10.06.2024Заповед № 301 ТЕЛК УМБАЛ Канев АД от 05.06.2024
20.05.2024ТЕЛК УМБАЛ Канев АД - Заповед № 251 от 14.05.2024 г.
15.04.2024ТЕЛК КОЦ РД - 12 от 12.04.2024
11.04.2024Запoвед за промени в ЛКК на МБАЛ Бяла 09.04.2024
11.04.2024Заповед за закриване на ЛКК в МБАЛ Бяла 09.04.2024
11.04.2024Заповед определяне на ТЕЛК състав към МБАЛ Юлия Вревска - Бяла, гр. Бяла_
25.03.2024ТЕЛК КОЦ Русе
25.03.2024УМБАЛ Канев Заповед ЛКК Очна 162 от 21.03.2024
17.01.2024ДПБ Бяла - ЛКК 2024 зап. 79 от 4.1.2024 г.
17.01.2024 МВР - ЛКК 2024 г.
17.01.2024ЦПЗ Русе - ЛКК 2024
17.01.2024УМБАЛ Медика - ЛКК 2024 зап. №5 от 3.1.2024 г.
17.01.2024УМБАЛ КАНЕВ ЛКК 2024 зап.№11 от 8.1.2024 г.
17.01.2024Заповед ЛКК СБАЛФРМ
17.01.2024Заповед ЛКК ЦДМ 1 Русе
17.01.2024Зап. ЛКК МЦ 1 Русе
17.01.2024Зап. ЛКК МЦ КУНЕВ - ЛКК
17.01.2024Зап. ЛКК ДКЦ1
17.01.2024Зап. ЛКК АИСМП-ГП - ОРТОМЕДИКС
17.01.2024Зап. ЛКК СБАЛК МЕДИКА КОР
17.01.2024Зап.ЛКК КОЦ
17.01.2024Зап.ЛКК МЦ САНСИ- ЛКК
17.01.2024Зап. ЛКК АСИМПАГ - ГП д-р Искра Пенева
17.01.2024Зап. ЛКК СБАЛПФЗ
17.01.2024Зап. ЛКК МЦ Медика експерт
17.01.2024Зап. ЛКК ДКЦ2
17.01.2024Зап. ЛКК ТДКЦ
17.01.2024Зап. ЛКК МЦ Медик консулт
17.01.2024Зап. ЛКК АИСАГМП - ГП - А+Ю Ася Шишкова
17.01.2024Зап. ЛКК МЦ 1 Бяла