0000
0000

Други публикации

ДЕМОГРАФСКИ АНАЛИЗ НА ОБЛАСТ РУСЕ 2013 - 2017 ГОДИНА
Медицински университет гр.Плевен - задочно обучение
Препоръки за действие при ухапване от кърлеж
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА БРОНХИАЛНАТА АСТМА
ВНИМАНИЕ - ТРИХИНЕЛОЗА!
Вредата от пушене чрез наргиле
ФОТОДЕРМАТОЗИ
Горещо време
ИНСЕКТЕН ДЕРМАТИТ И ДРУГИ БОЛЕСТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НАСЕКОМИ
Класификация на маларията и риск от заразяване по СЗО 2015
Малария
ДЕМОГРАФСКИ АНАЛИЗ НА ОБЛАСТ РУСЕ 2012 - 2016 ГОДИНА
РОТАВИРУС
ВНИМАНИЕ ГРИП !
Информация за антракс, туларемия и бруцелоза
Информация за вируса Зика
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на РЗИ – Русе
ГОДИШЕН СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ЗДРАВНО - ДЕМОГРАФСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ РУСЕ - 2015 г.
ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТ РУСЕ 2005 - 2014 г.
АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СУСПЕКЦИЯ ЗА АОРТНА ДИСЕКАЦИЯ
На вниманието на магистър-фармацевтите, ръководителя на склад за търговия на едро „Алта Фармасютикълс” ЕООД и практикуващите лекари
УКАЗАНИЯ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ЗА ТУЛАРЕМИЯ
АНАЛИЗ НА ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТ РУСЕ 2004 - 2013 г
Трихинелоза
ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В РУСЕНСКА ОБЛАСТ
СБОРНИК РЕЦЕПТИ И РЪКОВОДСТВО ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦА ДО 3-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
Ден на отворените врати в отдел „Радиационен контрол”
АНАЛИЗ НА ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2002 - 2011 г.
ДАННИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИ ЗА ХИВ ПРЕЗ 2012 Г. В БЪЛГАРИЯ
РЕГИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ “ЗАБРАНА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕ - ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ”
“ЗАБРАНА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕ - ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ” АНАЛИЗ
Стартира Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка
ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТ РУСЕ 2002 - 2010 г.