0000 0000 0000 0000
0000

Други публикации

ИНСЕКТЕН ДЕРМАТИТ И ДРУГИ БОЛЕСТИ , ПРИЧИНЕНИ ОТ НАСЕКОМИ
ГРИП 2022 - 2023 г.
Грип 2021 г.
КОРОНА-ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ
26 септември - ден на контрацепцията
Европейски ден на спорта в училище - 27 септември 2019 г.
29 юни - Ден на безопасността на движенето по пътищата
Европейска седмица на физическата активност и спорта- 27.05.2019 – 02.06.2019 г.
Първи конгрес на българската асоциация на зъботехници и първи конгрес на българската асоциация на помощник-фармацевтите
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА - 22 АПРИЛ
,,Ден без асансьори”- 24 април
7 април - Световен ден на здравето, „Остаряване и здраве: доброто здраве добавя живот към годините”
Седмица на гората 1-7 април
Опасности при сърфиране в интернет: митове и реалност
ВНИМАНИЕ ГРИП!
Риск за здравето при студено време
ОНКО скрининг 2018г. в периода 26.11. - 05.12.2018 г.
ДЕМОГРАФСКИ АНАЛИЗ НА ОБЛАСТ РУСЕ 2013 - 2017 ГОДИНА
Медицински университет гр.Плевен - задочно обучение
Препоръки за действие при ухапване от кърлеж
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА БРОНХИАЛНАТА АСТМА
ВНИМАНИЕ - ТРИХИНЕЛОЗА!
Вредата от пушене чрез наргиле
ФОТОДЕРМАТОЗИ
Горещо време
ИНСЕКТЕН ДЕРМАТИТ И ДРУГИ БОЛЕСТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НАСЕКОМИ
Класификация на маларията и риск от заразяване по СЗО 2015
Малария
ДЕМОГРАФСКИ АНАЛИЗ НА ОБЛАСТ РУСЕ 2012 - 2016 ГОДИНА
РОТАВИРУС
ВНИМАНИЕ ГРИП !
Информация за антракс, туларемия и бруцелоза
Информация за вируса Зика
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на РЗИ – Русе
ГОДИШЕН СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ЗДРАВНО - ДЕМОГРАФСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ РУСЕ - 2015 г.
ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТ РУСЕ 2005 - 2014 г.
АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СУСПЕКЦИЯ ЗА АОРТНА ДИСЕКАЦИЯ
На вниманието на магистър-фармацевтите, ръководителя на склад за търговия на едро „Алта Фармасютикълс” ЕООД и практикуващите лекари
УКАЗАНИЯ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ЗА ТУЛАРЕМИЯ
АНАЛИЗ НА ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТ РУСЕ 2004 - 2013 г
Трихинелоза
ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В РУСЕНСКА ОБЛАСТ
СБОРНИК РЕЦЕПТИ И РЪКОВОДСТВО ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦА ДО 3-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
Ден на отворените врати в отдел „Радиационен контрол”
АНАЛИЗ НА ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2002 - 2011 г.
ДАННИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИ ЗА ХИВ ПРЕЗ 2012 Г. В БЪЛГАРИЯ
РЕГИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ “ЗАБРАНА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕ - ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ”
“ЗАБРАНА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕ - ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ” АНАЛИЗ
ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТ РУСЕ 2002 - 2010 г.