0000 0000 0000 0000
0000

ДЕЙНОСТИ във връзка с Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година

Длъжностно лице по защита на данните  
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ  
ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В РЗИ - РУСЕ