0000 0000 0000 0000
0000

ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2022г.


1. 05.10.2022 г. ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ за представяне на индикативна ценова оферта за доставка и монтаж на рампа за стълби на открито за осигуряване на удобен и лесен достъп за хора с увреждания, възрастни хора, хора с намалена подвижност и/или със затруднения в придвижването, родители или придружители на малки деца с детски колички.