0000 0000 0000 0000
0000

ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ДО М. АПРИЛ 2016 Г.


ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА БИВША ВОЕННА БОЛНИЦА С ПОЛИКЛИНИКА В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА РИОКОЗ И РЦЗ - РУСЕ
1. 30.10.2014 г. ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ
2. 04.11.2014 г. ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ
3. 17.11.2014 г. ДОСТАВКА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ
4. 28.11.2014 г. ДОСТАВКА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ
5. 02.12.2014 г. ДОСТАВКА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ
1. 22.1.2015 г. ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ /НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ/ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ
1. 12.1.2016 г. ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ /НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ/ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ