0000 0000 0000 0000
0000

Кабинети, работещи с граждани

Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН
Имунизационен кабинет
Кабинет за отказване от тютюнопушене