0000
0000

РЕГИСТРИ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДРОГЕРИЯ  
РЕГИСТЪР ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 04-07-2019  
РЕГИСТЪР ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИ - 06.03.2019 г.  
РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРИГОТВЯНЕ ИЛИ ОБРАБОТКА НА БУТИЛИРАНА НАТУРАЛНА МИНЕРАЛНА, ИЗВОРНА И ТРАПЕЗНА ВОДА  
Списък на лечебните заведения за болнична помощ в област Русе  
РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ПРАКТИКУВАЩИ НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВЕ  
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ЛЕКАРИ И ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА