0000
0000

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ!   ..
Процедури при извършване на административни услуги в РЗИ - Русе   ..
ВЪТРЕШНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ   ..
Харта на клиента   ..
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЗИ – РУСЕ 2020 г.   ..
УКАЗАТЕЛНО ТАБЛО ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ВКЛЮЧЕНИ В АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕГИСТЪР, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЗИ – РУСЕ   ..
Указателно табло на РЗИ   ..
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЗИ – РУСЕ 2019 г.   ..
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЗИ – РУСЕ 2018г.   ..
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ НА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ, ДЪЛЖИМИ КЪМ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РУСЕ, ЧРЕЗ ИНСТАЛИРАНИ ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА ПОС   ..
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЗИ – РУСЕ 2016г.   ..