0000 0000 0000 0000
0000

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

/ЗАВЕРКА НА ЛИЧНИ ЗДРАВНИ КНИЖКИ - БУЛ. "ПРИДУНАВСКИ" № 68/

/АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР/

Адреси и контакти / Формуляри и бланки / Тарифи и такси

АНКЕТА за удовлетвореността на потребителите на услуги

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ!   ..
МИСИЯ И ВИЗИЯ на РЗИ - Русе 2022 - 2030 г.   ..
Цели за 2022 г. на РЗИ - Русе   ..
План за дейността на РЗИ - Русе за 2024 г.   ..
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЗИ – РУСЕ 2023 г.   ..
Процедури при извършване на административни услуги в РЗИ - Русе   ..
УКАЗАТЕЛНО ТАБЛО ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ВКЛЮЧЕНИ В АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕГИСТЪР, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЗИ – РУСЕ   ..
План за дейността на РЗИ - Русе за 2023 г.   ..
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РУСЕ, утвърдени със заповед №РД-01-193/ 29.09.2022   ..
Цели на Регионална здравна инспекция – Русе за 2023 г.   ..
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЗИ – РУСЕ 2022 г.   ..
ПРОТОКОЛ за устно заявяване на услуга   ..
ЗАЯВЛЕНИЕ за комплексна административна услуга   ..
Вътрешни правила за поддържането и използването на електронните адреси на РЗИ – Русе   ..
ВЪТРЕШНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ   ..
Заповед работно време на ЦАО в РЗИ – Русе   ..
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЗИ – РУСЕ 2021 г.   ..
Процедури при извършване на административни услуги в РЗИ - Русе   ..
Харта на клиента   ..
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЗИ – РУСЕ 2020 г.   ..
Указателно табло на РЗИ   ..
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЗИ – РУСЕ 2019 г.   ..
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЗИ – РУСЕ 2018г.   ..
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ НА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ, ДЪЛЖИМИ КЪМ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РУСЕ, ЧРЕЗ ИНСТАЛИРАНИ ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА ПОС   ..
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЗИ – РУСЕ 2016г.   ..