0000 0000 0000 0000
0000

Противоепидемичен контрол / COVID - 19

Заповед за отмяна на всички издадени от директора на РЗИ – Русе предписания по реда на Заповед № РД-01- 221/03.06.2022 г. на министъра на здравеопазването   ..
ЗАПОВЕД за oтмяна на Заповед № РД-01-161/27.07.2022 г. на директора на РЗИ – Русе, считано от 11.08.2022 г.   ..
ЗАПОВЕД за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на обл. Русе за срок от 28.07.2022 г. до27.08.2022   ..
Заповед РД-01-32/ 04.02.2022 г. - за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Русе   ..
ЗАПОВЕД РД-01-4/ 05.01.2022г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-977 от 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-1036 от 17.12.2021 г.   ..
ЗАПОВЕД РД-01-977/ 26.11.2021 за въвеждане временни противоепидемични мерки относно влизането на територията на Република България, считано от 1.12.2021 г. до 31.03.2022 г.   ..
Заповед РД-01-1655/ 05.11.2021 г. за отмяна на издадените от директора на РЗИ – Русе предписания за поставяне под карантина на лица.   ..
ЗАПОВЕД РД-01-890/ 03.11.2021 за въвеждане временни противоепидемични мерки относно влизането на територията на Република България, считано от 4.11.2021 г. до 30.11.2021 г.:   ..
ЗАПОВЕД РД-01-874/ 26.10.2021г. за изменение на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-767 от 10.09.2021 г., Заповед № РД-01-794 от 24.09.2021 г. и Заповед № РД-01-820 от 08.10.2021 г.   ..
ЗАПОВЕД РД-01-861/21.10.2021 г.за допълнение на Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г.   ..
ЗАПОВЕД РД-01-820/08.10.2021 г за изменение на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-767 от 10.09.2021 г. и Заповед № РД-01-794 от 24.09.2021 г.   ..
ЗАПОВЕД РД-01-794/24.09.2021 г. за изменение на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-767 от 10.09.2021 г.   ..
ПИСМО на МЗ 16-00-4/ 14.09.2021 Относно: Влизане в страната на лица за придобиване на българско гражданство, чуждестранни ученици, студенти и докторанти от държава в „червена зона“   ..
ЗАПОВЕД РД-01-743/ 31.08.2021 за въвеждане временни противоепидемични мерки относно влизането на територията на Република България, считано от 01.09.2021 г. до 30.11.2021 г.   ..
ЗАПОВЕД РД-01-733/27.08.2021 г. за въвеждане временни противоепидемични мерки относно влизането на територията на Република България, считано от 01.09.2021 г. до 30.11.2021 г.   ..
ЗАПОВЕД РД-01-712/19.08.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-647 от 29.07.2021 г.   ..
Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.08.2021 г. до 31.08.2021 г.   ..
Запповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 1.08.2021 г. до 31.08.2021 г. Отменя се Заповед № РД-01-375/27.05.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-515/21.06.2021 г.   ..
Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на Република България, считано от 29.07.2021 г. до 31.08.2021 г. Отменя се Заповед № РД-01-627/27.07.2021 г.   ..
Заповед за отмяна на карантини №РД-01-1546/ 29.07.2021   ..
Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на Република България, считано от 29.07.2021 г. до 31.07.2021 г. Отменя се Заповед № РД-01-597/16.07.2021 г., изменена със Запо   ..
Национален план - МЗ за COVID - 19   ..
Заповед за отмяна на карантини РД-01-1538/19.07.2021   ..
Заповед РД-01-597/ 16.07.2021 за въвеждане на следните временни противоепидемични мерки относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на Република България, считано от 19.07.2021 г. до 31.07.2021 г   ..
ЗАПОВЕД РД-01-555/ 06.07.2021 г. за изменение на Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г., допълнена със Заповед № РД-01-496/15.06.2021 г.   ..
ЗАПОВЕД РД-01-553/05.07.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-547/30.06.2021 г.   ..
Заповед РД-01-1526/ 02.07.2021 за отмяна на издадените от директора на РЗИ - Русе по реда на Заповед № РД-01-547/30.06.2021 г. на министър на здравеопазването   ..
ЗАПОВЕД РД-01-547/30.06.2021 г. за въвеждане временни противоепидемични мерки относно влизането на територията на Република България, считано от 01.07.2021 г. до 31.07.2021 г.   ..
ЗАПОВЕД РД-01-548/30.06.2021 г. за утвърждаване образец на Цифров COVID сертификат на ЕС (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) за изследване за COVID-19   ..
Заповед за отмяна на карантини   ..
ЗАПОВЕД РД-01-374/27.05.2021 г. за въвеждане временни противоепидемични мерки относно влизането на територията на Република България, считано от 27.05.2021 г. до 31.07.2021 г.   ..
ЗАПОВЕД РД-01-377/27.05.2021 г. за за допълнение на Заповед № РД-01-374 от 27.05.2021 г.   ..
Заповед РД-01-1496/ 28.05.2021 г. за отмяна на издадените от директора на РЗИ – Русе предписания за поставяне под карантина на лица.   ..
Временни противоепидемични мерки относно влизането на територията на Република България, считано от 1.06.2021 г. до 31.07.2021 г.   ..
Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 1.06.2021 г. до 31.07.2021 г.:   ..
ЗАПОВЕД РД-01-366/21.05.2021 г. за допълнение на Заповед № РД-01-354 от 18.05.2021 г.   ..
За изменение на Заповед № РД-01-274 от 29.04.2021 г., изменена със Заповед № РД-01- 285 от 5.05.2021 г.   ..
Заповед РД-01-356/18.05.2021 г. за изменение на Заповед № РД-01-350 от 17.05.2021 г. относно логистика при ваксиниране   ..
ЗАПОВЕД РД-01-354/18.05.2021 за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 19.05.2021 г. до 31.05.2021 г.   ..
създаване на необходима организация за приоритетно предоставяне на общопрактикуващите лекари на заявените от тях количества ваксини срещу COVID-19   ..
Заповед № РД-01-1479/01.05.2021 г. за отмяна на карантини   ..
въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на страната за периода 1-31.05.2021 г.   ..
въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на страната за периода 1-31.05.2021 г.   ..
Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки относно влизането на територията на Република България, считано от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 г.   ..
Заповед за изменеие на Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. изменение на въведените временни противоепидемични мерки   ..
Заповед РД-01-220/08.04.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г.:   ..
Разпределение на наличните и очакваните количества ваксини срещу COVID-19   ..
РД-01-202/02.04.2021 г.за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за стартиране на имунизационна кампания срещу COVID-19   ..
Заповед за временна забрана за влизане на територията на Република България на всички лица, независимо от тяхното гражданство, през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт считано от 01.04.2021 г. до 30.04.2021   ..
Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 1.04.2021 г. до 30.04.2021 г. Отменя се Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г.   ..
Заповед за допълване на Заповед № РД-01-610/22.10.2020 г. за изолация на болни от COVID-19 в лечебни заведения и в домашни условия по време на обявената извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и за домашна карантина на   ..
Заповед за освобождаване на блокираните количества в страната от лекарствения продукт Covid 19 Vaccine AstraZeneka.   ..
Заповед РД-01-173/18.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.:   ..
Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г., Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г., Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г. и Заповед № РД-01-132/26.02.202   ..
Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Област Русе от 00 часа на 15.03.2021 година до 31.03.2021 година   ..
Заповед за изменение на Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-23/15.01.2021 г., Заповед № РД-01-91/11.02.2021 г. и Заповед № РД-01-149/10.03.2021 г.   ..
Заповед за въвеждане на временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 13.03.2021 г. до 30.04.2021 г. Отменя се Заповед № РД-01-105/16.02.2021 г.   ..
Становище за временна забрана на износ на лекарствени продукти за задоволяване на здравните потребности на населението   ..
Заповед за изменение на Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-23/15.01.2021 г. и Заповед № РД-01-91/11.02.2021 г.   ..
  ..
ЗАПОВЕД РД-01-132/ 26.02.2021г. за изм. и доп. Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. и Заповед № РД-01-98 от 14.02.2021г.   ..
Заповед РД-01-51/ 01.02.2021 - временни противоепидемични мерки на територията на Област Русе за периода от 00 ч. на 01.02.2021 до 28.02.2021   ..
Заповед РД-01-74/01.02.2021 г за временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 2.02.2021 г. до 30.04.2021 г   ..
Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. и Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. въвеждане на противоепидемични мерки в условията на удължена извънредна епидемична обстановка, с   ..
Заповед за въвеждане но противоепидемични мерки на територията на страната, свързани с COVID-19, отменя Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г.   ..
временна забрана за влизане на територията на Република България в условията на удължена извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19, отменя Заповед № РД-01-719 от 20.12.2020 г. и Заповед № РД-01-725 от 23.12.2020 г.   ..
Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. поетапно облекчаване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната по време на удължената с Решение № 855 на Мин   ..
Заповед РД-01-726/ 23.12.2020 за стартиране на имунизационна кампания срещу COVID-19 на територията на цялата страна   ..
Заповед РД-01-725/ 23.12.2020 за въвеждане временна забрана за влизане на територията на Република България през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт на всички лица, които пристигат с начална точка на отпътуван   ..
ЗАПОВЕД РД-01-382/21.12.2020 за въвеждане на следните временни противоепидемични мерки на територията на Област Русе за периода от 22.12.2020 година до 31.01.2021 година вкл.   ..
Заповед № РД-01-721/21.12.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки   ..
Заповед № РД-01-719/20.12.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки спрямо лицата, които пристигат на територията на страната с начална точка на отпътуване от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия   ..
ЗАПОВЕД РД-01-718/18.12.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България на министъра на здравеопазването   ..
Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Област Русе за периода от 01.12.2020 година до 21.12.2020 година включително   ..
Заповед за въвеждане на врем.противоепид. мерки, свързани със забрана за влизане на територията на страната от други държави за времето на удължената извънр. епид.обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, отм.заповед № РД-РД-01-547 от 30.09.20   ..
въвеждане на противоепидемични мерки на територията на страната по време на удължената епидемична обстановка, свързана с COVID-19, отменя заповед РД-01-655/ 13.11.2020   ..
Заповед за въвеждане но противоепидемични мерки на територията на страната, свързани с COVID-19, отменя Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г.   ..
Заповед за изменение на Заповед № РД-01-658/16.11.2020 г. създаване на лабораторна мрежа за диагностика на COVID-19   ..
Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Област Русе за периода от 20.11.2020 до 30.11.2020 г.   ..
Заповед за отмяна на заповед №РД-01-626/27.10.2020, въвеждане на противоепидемични мерки в страната във връзка с удължената епидемична обстановка, свързана с COVID-19   ..
Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на страната по време на удължената епидемична обстановка, свързана с COVID-19, отменя заповед РД-01-651/ 11.11.2020   ..
Заповед за изменение на Заповед № РД-01-648/10.11.2020 г. създаване на лабораторна мрежа за диагностика на COVID-19   ..
Заповед за изменение на Заповед № РД-01-648/10.11.2020 г. създаване на лабораторна мрежа за диагностика на COVID-19   ..
Заповед за отмяна на заповед №РД-01-626/27.10.2020, въвеждане на противоепидемични мерки в страната във връзка с удължената епидемична обстановка, свързана с COVID-19   ..
Заповед РД-01-637/06.11.2020 г. на министъра на здравеопазването   ..
Съгласувателно писмо относно въвеждане на временни противоепидемични мерки COVID 19   ..
Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Област Русе за периода от 07.11.2020 до 19.11.2020 г.   ..
вВременни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.   ..
Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Област Русе за периода от 28.10.2020 година до 08.11.2020 година   ..
Заповед за преустановяване на плановия прием и плановата оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ на територията на Област Русе за срок до 30.11.2020 година.   ..
Издадените до 21.10.2020 г. предписания за домашна изолация на контактни лица, важат 14 дни и не подлежат на отмяна. От 22.10.2020 г. за контактните лица изолацията е 10 дни. /към заповед №РД-01-610/22.10.2020 г./   ..
ЗАПОВЕД РД-01-609/ 21.10.2020 за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 г.   ..
ЗАПОВЕД РД-01-608/ 21.10.2020 за изменение на Заповед № РД-01-552 от 02.10.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-583 от 12.10.2020 г.   ..
ЗАПОВЕД РД-01-604/ 13.10.2020 за задължителна изолация и/или болнично лечение, по предложение на лекуващия лекар   ..
ЗАПОВЕД РД-01-603/ 13.10.2020 за въеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14.10.2020 г. до 30.11.2020 г.   ..
З А П О В Е Д за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-552 от 02.10.2020 г.   ..
Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19 - Въпроси и отговори   ..
Приложение - списък контактни COVID-19 /УЧИЛИЩА/   ..
ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА НА ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ПЕРИОДА 02.07 - 15.07.2020 г. ..   ..
ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА НА ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ПЕРИОДА 20.05 - 31.05.2020 г.   ..
ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ - РУСЕ ЗА ОТМЯНА НА ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ПЕРИОДА 20.05 - 31.05.2020 г.   ..
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТМЯНА ПРЕДПИСАНИЕ ЗА КАРАНТИНА   ..
Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на открито   ..
БРОШУРА С УКАЗАНИЯ ЗА ВОДАЧИТЕ НА ТЕЖКОТОВАРНИ КАМИОНИ ПОСТАВЕНИ ПОД КАРАНТИНА ПОРАДИ COVID-19   ..
ПРЕПОРЪКА ЗА НОСЕНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА   ..
Държавните и общински институции, лечебни заведения зa болнична помощ, Националното сдружение на ОПЛ, Български зъболекарски съюз и Националната асоциация на хосписите МОГАТ ДА ЗАКУПУВАТ от "Бул Био-НЦЗПБ" ЕООД маски за обща употреба, ръкавици, защита за   ..
_ПРЕПОРЪКИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ:ПОДГОТВЕТЕ РАБОТНОТО МЯСТО ЗА COVID-19   ..
АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19   ..
Препоръки на националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19 в административните структури на страната   ..
Указания на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията за носене и сваляне на лични предпазни средства в лечебни заведения полагащи грижи за пациенти със съмнение за или потвърдени за COVID-19   ..
Резултати от анализи - отрицателни за COVID-19   ..
Резултати от анализи - отрицателни за COVID-19   ..
Съвещание на Регионалното оперативно бюро за борба с грип и ОРЗ в Русенска област   ..
Резултати от анализи - отрицателни за COVID-19   ..
Заповед № РД-01-114/05.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването   ..
Резултат от анализ - отрицателен за COVID-19   ..
04.03.2020 г. в РЗИ–Русе се проведе съвещание на Регионалното оперативно бюро за борба с грип и ОРЗ в Русенска област   ..
Резултат от изследване за COVID-19   ..
НАМАЛЕТЕ РИСКА ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С КОРОНА ВИРУС!   ..
Насоки на СЗО за превенция и контрол на инфекциите при медицинско обслужване на пациент със съмнение за инфекция, причинена от 2019-nCoV.   ..
17.02.2020 - проведено съвещание на Регионалното оперативно бюро за борба с грип и ОРЗ в Русенска област   ..
10.02.2020 - проведено съвещание на Регионалното оперативно бюро за борба с грип и ОРЗ в Русенска област   ..
03.02.2020 г. - проведено съвещание на Регионалното оперативно бюро за борба с грип и ОРЗ в Русенска област /виж/   ..
Коронавирус - Въпроси и отговори   ..
Проведено на 31.01.2020 г. заседание на Регионалното оперативно бюро за борба с грипа и ОРЗ   ..
Препоръки за лица пътуващи до Китай и пристигащи от Китай във връзка със създадената епидемична ситуация от остър респираторен синдром, свързан с нов Коронавирус   ..
Проведено на 28.01.2020 г. заседание на Регионалното оперативно бюро за борба с грипа и ОРЗ   ..
Случаи на пневмония, свързани вероятно с нов Коронавирус в Ухан, Китай и мерки за предпазване, препоръчани от Европейския център за контрол на заболяванията (ЕКЦЗ)   ..
ПРОТИВОГРИПНА ИМУНИЗАЦИЯ СЕЗОН 2019-2020   ..
Западнонилска треска   ..
ВИРУСЕН ХЕПАТИТ ТИП А „БОЛЕСТ НА МРЪСНИТЕ РЪЦЕ“   ..
Регистрирана заболяемост от остри вирусни хепатити в Русенска област за периода ЯНУАРИ - ЮЛИ 2019 г.   ..
ГРИП ЕПИДЕМИОЛОГИЯ, КЛИНИКА, УСЛОЖНЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКА, ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН НАДЗОР   ..
Писмо до РЗОК относно: влошеното качество на водата, предназначена за питейно-битови цели   ..
Препоръки за действие при ухапване от кърлеж   ..
Класификация на риска от малария и вид на превантивните мерки (по СЗО 2015)   ..
Писмо от МЗ относно епидемия от чума на остров Мадагаскар   ..
ZIKA-ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ ...   ..
УКАЗАНИЯ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ЗА ТУЛАРЕМИЯ   ..
СПИСЪК НА ЛЕКУВАНИТЕ ЛИЦА С ТАМИФЛУ   ..
СПИСЪК НА ЛЕКУВАНИТЕ ЛИЦА С РЕЛЕНЦА   ..
АЛГОРИТЪМ за поведение в леч. заведение за болнична помощ при случай, съмнителен за грип   ..
АЛГОРИТЪМ за поведение на ОПЛ, лекарите в ДКЦ, МЦ и ЦСМП при случай, съмнителен за грип   ..