0000 0000 0000 0000
0000

Документи РЗИ - Русе

2024-02-05  Заповед № РД-01-34/ 30.01.2024 г. за определяне „Списък на категориите информация в РЗИ - Русе подлежащи на класификация като служебна тайна“, съгл. чл. 26, ал. 3 от ЗЗКИ
2024-02-05  СПИСЪК на категориите информация в РЗИ – Русе подлежащи на класификация като служебна тайна, съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗЗКИ
2018-04-24   Етичен кодекс
2012-09-12  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за класифициране на информация като служебна тайна
2011-08-10  УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ
2011-02-24  Достъп до обществена информация
2011-02-24  Заявление за достъп до информация
2011-02-24  Заявление за достъп до лични данни