0000 0000 0000 0000
0000

Документи РЗИ - Русе

2018-04-24   Етичен кодекс
2017-11-08  Заповед № 1029 от 07.11.2017г. относно класификация на информацията като служебна тайна в РЗИ-Русе
2017-11-08  Списък на категориите информация в РЗИ-Русе, подлежащи на класификация като служебна тайна съгл.чл.26 ал.3 от ЗККИ
2012-09-12  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ за класифициране на информация като служебна тайна
2011-08-10  УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ
2011-02-24  Достъп до обществена информация
2011-02-24  Заявление за достъп до информация
2011-02-24  Заявление за достъп до лични данни