0000
0000

Регионална здравна инспекция - Русе

    РЗИ - РУСЕ е създадена с Постановление №1 на Министерски съвет за структурни промени в системата на здравеопазването, обн. в Държавен вестник, бр.5 от 14 януари 2011 г., съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве са преобразувани в Регионални здравни инспекции.
От 03.06.2021г.   д-р Искра Генева   е изпълняващ длъжността Директор на Регионална здравна инспекция - Русе.
   РЗИ - РУСЕ се помещава на адрес: гр.Русе, бул. "Придунавски" №68, телефон за връзка: /082/ 82 56 23

ВАЖНО!

СЧИТАНО ОТ 23.11.2021г. 00.00 часа съгл. Заповед РД-01-954/ 19.11.2021 на МЗ на МЗ ЛАБОРАТОРИИТЕ В КОИТО СА НАПРАВЕНИ ТЕСТОВЕ ЗА ОТМЯНА НА КАРАНТИНА ЩЕ ПОДАВАТ И АВТОМАТИЧНО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА РЕГИСТРИРАНЕТО НА РЕЗУЛТАТА В НАЦИОНАЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА БОРБА С COVID-19.
ПРИ ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ, КАРАНТИНАТА НА ЛИЦЕТО СЕ СЧИТА ЗА ПРЕУСТАНОВЕНА ОТ ДЕНЯ, СЛЕДВАЩ РЕГИСТРИРАНЕТО НА РЕЗУЛТАТА В НАЦИОНАЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА БОРБА С COVID-19./https://coronavirus.bg//”

Получаване на предписания за контактни и преболедували лица - на адрес ул. "Байкал"12 /кв."Здравец"/


ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА, КАСАЕЩА COVID-19, РЗИ-РУСЕ ВИ ПРЕДОСТАВЯ ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
(0884 825 625) от 8.30 до 17.00 часа ЗА КОНСУЛТАЦИИ, ВЪПРОСИ, СИГНАЛИ, ЖАЛБИ, ОПЛАКВАНИЯ И ДР.

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ / ЗАПОВЕДИ ОТНОСНО COVID-19!

Работен график на временните ИМУНИЗАЦИОННИ ПУНКТОВЕ - област Русе, които ще работят по линията „ЗЕЛЕН КОРИДОР“

Работен график на временните ИМУНИЗАЦИОННИ ПУНКТОВЕ - област Русе

Имунизационни кабинети, които ще провеждат ваксинации срещу COVID-19 от 18.00 ч. до 23.00 ч. - област Русе

От 27.10.2021 г. РЗИ – Русе сключи договор за изследване на COVID – 19 с антигенни тестове, които не се заплащат от гражданите със следните ЛЗ/СМДЛ:/вижте тук/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЧИНА, ПО КОЙТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19 в Русенска област

На основание чл. 61 ал. 11 от Закона за здравето диагностицираните с COVID-19 лица, съответно контактните или лица, на които е издадено предписание за наложена изолация/карантина, МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ ПРЕДПИСАНИЕТО ЛИЧНО СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА КАРАНТИНАТА в РЗИ – Русе, в отдел „Противоепидемичен контрол“ при РЗИ - Русе, ул. „БАЙКАЛ“ № 12 от 08.30ч. до 17.00ч. в работни дни

COVID-19 РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ВАКСИНАЦИЯ

Процедура за промяна на данни в националната здравно-информационна система модул е-Имунизация

НАМАЛЕТЕ РИСКА ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С КОРОНА ВИРУС!/образователни материали/


- РАБОТНО ВРЕМЕ с КЛИЕНТИ на РЕГИОНАЛНАТА КАРТОТЕКА на МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА към РЗИ - РУСЕ:
ОТ 01-ОКТОМВРИ-2019 г. ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН от 8.15 часа до 13.30 часа

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 2014-2020г. /образователни материали/ <