0000 0000 0000 0000
0000

Регионална здравна инспекция - Русе

    РЗИ - РУСЕ е създадена с Постановление №1 на Министерски съвет за структурни промени в системата на здравеопазването, обн. в Държавен вестник, бр.5 от 14 януари 2011 г., съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве са преобразувани в Регионални здравни инспекции.
    От 03.06.2022 г.   д-р Искра Генева   е  Директор на Регионална здравна инспекция - Русе.
   РЗИ - РУСЕ се помещава на адрес: гр.Русе, бул. "Придунавски" №68, телефон за връзка: /082/ 825 623 , rzi@rzi-ruse.com

ВАЖНО!

Заповед РД-01-172/ 18.08.2022 г. за отмяна на всички издадени от директора на РЗИ – Русе предписания по реда на Заповед № РД-01- 221/03.06.2022 г. на министъра на здравеопазването.

Работен график на ВРЕМЕННИ ИМУНИЗАЦИОННИ ПУНКТОВЕ - област Русе

TАБЛИЦА НА ВЪЗМОЖНИ ВАКСИНАЦИОННИ СХЕМИ ПРИ ВАКСИНИТЕ СРЕЩУ COVID-19

"КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ SARS-COV-2?

"+ мен" е кампания на Министерството на здравеопазването за повишаване информираността относно ползите от ваксините и ваксинацията срещу COVID-19. Брошури:


Получаване на предписания за контактни и преболедували лица - на адрес ул. "Байкал"№ 12
/кв."Здравец"/

На основание чл. 61 ал. 11 от Закона за здравето диагностицираните с COVID-19 лица, съответно контактните или лица, на които е издадено предписание за наложена изолация/карантина, МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ ПРЕДПИСАНИЕТО ЛИЧНО СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА КАРАНТИНАТА в РЗИ – Русе, в отдел „Противоепидемичен контрол“ при РЗИ - Русе, ул. „БАЙКАЛ“ № 12 от 08.30ч. до 17.00ч. в работни дни

ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА, КАСАЕЩА COVID-19, РЗИ-РУСЕ ВИ ПРЕДОСТАВЯ ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
(0884 825 625) 8.30 до 17.00ч.в работни дни ЗА КОНСУЛТАЦИИ, ВЪПРОСИ, СИГНАЛИ, ЖАЛБИ, ОПЛАКВАНИЯ И ДР.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЧИНА, ПО КОЙТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19 в Русенска област

COVID-19 РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ВАКСИНАЦИЯ

НАМАЛЕТЕ РИСКА ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С КОРОНА ВИРУС!/образователни материали/

РАБОТНО ВРЕМЕ с КЛИЕНТИ на РЕГИОНАЛНАТА КАРТОТЕКА на МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА към РЗИ - РУСЕ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН от 8.15 часа до 13.30 часа