0000 0000 0000 0000
0000

Фактор на жизнената среда ....

Д О К Л А Д с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2022 г.   15.12.2022
АНАЛИЗ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.   05.08.2021
ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАД РУСЕ НОЕМВРИ 2020 г.   09.12.2020
ДОКЛАД с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2020 г.   09.12.2020
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНЕ НА ЕМП ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. РУСЕ И РУСЕНСКА ОБЛАСТ   25.11.2019
Д О К Л А Д с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2019 година   25.11.2019
Д О К Л А Д с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2018 година   05.12.2018
ДОКЛАД с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2017 година   23.05.2018
ДОКЛАД с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2016   06.12.2016
Д О К Л А Д с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2015 г.   30.05.2016
Д О К Л А Д с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2015 г.   27.10.2015
Д О К Л А Д с анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения през 2014 г.   27.10.2015
Доклад за качеството на въздуха на гр. Русе 2011г.   20.11.2012