0000 0000 0000 0000
0000

Декларации по чл.12, т.1;т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

РЕГИСТЪР по чл.18, ал.1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси за декларациите по чл.12
Илияна Иванова чл.12 т.1 01.12.17г.; чл.12 т.2 01.12.17г.
Ивелина Мойсева чл.12 т.1 14.06.17г.; чл.12 т.2 14.06.17г.
Илияна Иванова чл.12 т.1 12.06.17г.; чл.12 т.2 12.06.17г.
Капка Антонова чл.12 т.1 15.05.17г.; чл.12 т.2 15.05.17г.
Силвия Радева чл.12 т.1 15.05.17г.; чл.12 т.2 15.05.17г.
Теодора Георгиева чл.12 т.1 20.01.17г.; чл.12 т.2 20.01.17г.
Албена Недева чл.12 т.1 16.01.17г.; чл.12 т.2 16.01.17г.
Албена Котларова чл.12 т.1 13.12.16г.; чл.12 т.2 13.12.16г.
Илиян Атанасов чл.12 т.1 01.11.16г.; чл.12 т.2 01.11.16г.
Христо Бориславов чл.12 т.1 01.06.16г.; чл.12 т.2 01.06.16г.
Галина Тодорова чл.12 т.1 11.04.16г.; чл.12 т.2 11.04.16г.
Таня Тончева чл.12 т.1 12.10.15г.; чл.12 т.2 12.10.15г.
Севдалина Стефанова чл.12 т.1 11.08.15г.; чл.12 т.2 11.08.15г.
Айлен Арифова чл.12 т.1 09.03.15; чл.12 т.2 09.03.15г.
Д-р Искра Генева чл.12 т.1 02.02.15г.; чл.12 т.2 02.02.15г.
Eвгения Гаджева чл.12 т.1 01.12.14г.; чл.12 т.2 01.12.14г.
Д-р Елена Кръстева чл.12 т.1 11.08.14г.; чл.12 т.2 11.08.14г.
Д-р Чавдар Вълчев чл.12 т.1 12.08.13г.; чл.12 т.2 12.08.13г.
Михаил Стоянов чл.12 т.1 11.07.12г.; чл.12 т.2 11.07.12г.
Ралица Неделчева чл.12 т.1 16.12.11г.; чл.12 т.2 16.12.11г.
Д-р Маргарита Големанова чл.12 т.1 03.10.11г.; чл.12 т.2 03.10.11г.
Мария Борисова чл.12 т.1 18.04.11г.; чл.12 т.2 18.04.11г.
Искрен Монев чл.12 т.1 01.10.09г.; чл.12 т.2 01.10.09г.
д-р Мариета Дянкова чл.12 т.1 05.01.09г.; чл.12 т.2 22.01.09г.
инж. Лориета Николаева чл.12 т.1 12.01.09г.; чл.12 т.2 05.01.09г.
Даниела Великова чл.12 т.1 10.01.09г.; чл.12 т.2 10.01.09г.
Виргиния Бабова чл.12 т.1 08.01.09г.; чл.12 т.2 08.01.09г.
Росица Методиева чл.12 т.1 08.01.09г.; чл.12 т.2 08.01.09г.
Анна Бунжева чл.12 т.1 06.01.09г.; чл.12 т.2 06.01.09г.
Любка Топалова чл.12 т.1 06.01.09г.; чл.12 т.2 06.01.09г.
Милена Пеева чл.12 т.1 06.01.09г.; чл.12 т.2 06.01.09г.
Стефка Балканска чл.12 т.1 06.01.09г.; чл.12 т.2 06.01.09г.
инж. Лилия Бояджиева чл.12 т.1 06.01.09г.; чл.12 т.2 06.01.09г.
Бахтияр Юмер чл.12 т.1 06.01.09г.; чл.12 т.2 06.01.09г.
д-р Павлина Симеонова чл.12 т.1 06.01.09г.; чл.12 т.2 06.01.09г.
д-р Росица Радославова чл.12 т.1 06.01.09г.; чл.12 т.2 05.01.09г.
инж. Георги Илиев чл.12 т.1 06.01.09г.; чл.12 т.2 06.01.09г.
Ваня Георгиева чл.12 т.1 05.01.09г.; чл.12 т.2 07.01.09г.
д-р Мария Николова чл.12 т.1 05.01.09г.; чл.12 т.2 05.01.09г.
Аксиния Стефанова чл.12 т.1 05.01.09г.; чл.12 т.2 05.01.09г.
Розалинда Маджарова чл.12 т.1 05.01.09г.; чл.12 т.2 05.01.09г.
Магдалена Златева чл.12 т.1 05.01.09г.; чл.12 т.2 05.01.09г.
Владимир Василев чл.12 т.1 05.01.09г.; чл.12 т.2 05.01.09г.
Красимира Атанасова чл.12 т.1 05.01.09г.; чл.12 т.2 05.01.09г.
Милена Красналиева чл.12 т.1 05.01.09г.; чл.12 т.2 05.01.09г.
Димитър Димитров чл.12 т.1 05.01.09г.; чл.12 т.2 05.01.09г.
д-р Цветелина Мирчева чл.12 т.1 05.01.09г.; чл.12 т.2 05.01.09г.
Даниела Илиева чл.12 т.1 05.01.09г.; чл.12 т.2 09.01.09г.
д-р Елисавета Иванова чл.12 т.1 05.01.09г.; чл.12 т.2 05.01.09г.
Йорданка Чулева чл.12 т.1 05.01.09г.; чл.12 т.2 06.01.09г.
Магдалена Методиева чл.12 т.1 05.01.09г.; чл.12 т.2 07.01.09г.
д-р Елка Лазарова-Куртева чл.12 т.1 05.01.09г.; чл.12 т.2 05.01.09г.
Симеонка Дамянова чл.12 т.1 05.01.09г.; чл.12 т.2 07.01.09г.
Константина Йорданова чл.12 т.1 05.01.09г.; чл.12 т.2 05.01.09г.
Елеонора Тодорова чл.12 т.1 05.01.09г.; чл.12 т.2 05.01.09г.