0000 0000 0000 0000
0000

Регионална здравна инспекция - Русе

    РЗИ - РУСЕ е създадена с Постановление №1 на Министерски съвет за структурни промени в системата на здравеопазването, обн. в Държавен вестник, бр.5 от 14 януари 2011 г., съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве са преобразувани в Регионални здравни инспекции.
    От 30.09.2022 г.   доц. д-р Александър Парашкевов, д.м.   е  Директор на Регионална здравна инспекция - Русе.
   РЗИ - РУСЕ се помещава на адрес: гр.Русе, бул. "Придунавски" №68, телефон за връзка: /082/ 825 623 , rzi@rzi-ruse.com

ВАЖНО!

Информация относно забраната за тютюнопушене на обществени места


Провеждане на първична имунизация с COVID-19 Vaccine Valneva

Работен график на ВРЕМЕННИ ИМУНИЗАЦИОННИ ПУНКТОВЕ - област Русе

TАБЛИЦА НА ВЪЗМОЖНИ ВАКСИНАЦИОННИ СХЕМИ ПРИ ВАКСИНИТЕ СРЕЩУ COVID-19

РАБОТНО ВРЕМЕ на ИМУНИЗАЦИОННИ КАБИНЕТИ – ОБЛАСТ РУСЕ

"КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ SARS-COV-2?

"+ мен" е кампания на Министерството на здравеопазването за повишаване информираността относно ползите от ваксините и ваксинацията срещу COVID-19. Брошури:


ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА, КАСАЕЩА COVID-19, РЗИ-РУСЕ ВИ ПРЕДОСТАВЯ ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ
(0884 825 625) 8.30 до 17.00ч.в работни дни ЗА КОНСУЛТАЦИИ, ВЪПРОСИ, СИГНАЛИ, ЖАЛБИ, ОПЛАКВАНИЯ И ДР.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЧИНА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19 в Русенска област

НАМАЛЕТЕ РИСКА ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С КОРОНА ВИРУС!/образователни материали/

РАБОТНО ВРЕМЕ с КЛИЕНТИ на РЕГИОНАЛНАТА КАРТОТЕКА на МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА към РЗИ - РУСЕ:
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН от 8.15 часа до 13.30 часа